HOA LỤA

HOA LỤA

Kệ bày hoa xô đen
-5%
Mùi ngò gai 5 nhánh

Mùi ngò gai 5 nhánh

28.025₫ 29.500₫
-5%
Cụm hồng kim cương

Cụm hồng kim cương

47.500₫ 50.000₫
-5%
Mùi tây 3 nhánh VIP

Mùi tây 3 nhánh VIP

26.125₫ 27.500₫
-5%
Cầu dầy VIP

Cầu dầy VIP

43.225₫ 45.500₫
-5%
Mẫu đơn 2 bông to

Mẫu đơn 2 bông to

28.975₫ 30.500₫
-5%
Cúc tua 3 nhánh

Cúc tua 3 nhánh

37.525₫ 39.500₫
-5%
Cụm mai hương

Cụm mai hương

19.475₫ 20.500₫
-5%
Cành lá Tùng

Cành lá Tùng

28.025₫ 29.500₫
-5%
Hoa chuông 22 bông

Hoa chuông 22 bông

28.025₫ 29.500₫
-5%
Baby 3 nhánh

Baby 3 nhánh

19.475₫ 20.500₫
-5%
Cụm hồng pháp 7 bông

Cụm hồng pháp 7 bông

47.975₫ 50.500₫
-5%
Cành lá mua 5 nhánh

Cành lá mua 5 nhánh

33.250₫ 35.000₫
-5%
Cành San Hô 6 nhánh

Cành San Hô 6 nhánh

28.500₫ 30.000₫
-5%
Hồng Pari 3 bông 1 nụ

Hồng Pari 3 bông 1 nụ

24.225₫ 25.500₫
-5%
Thược dược  4 bông

Thược dược 4 bông

22.325₫ 23.500₫
-5%
Cành thông 5 nhánh

Cành thông 5 nhánh

28.975₫ 30.500₫
-5%
Phù dung 4 bông

Phù dung 4 bông

33.725₫ 35.500₫
-5%
Cụm tú cầu dubai 5 bông

Cụm tú cầu dubai 5 bông

47.975₫ 50.500₫
-5%
Cành Oliu nhật 10 nhánh

Cành Oliu nhật 10 nhánh

43.225₫ 45.500₫
-5%
Tử đằng VIP

Tử đằng VIP

47.975₫ 50.500₫
-5%
Hồng trứng 3 bông 1 nụ

Hồng trứng 3 bông 1 nụ

28.975₫ 30.500₫
-5%
Hồng paris nhí 5 bông

Hồng paris nhí 5 bông

33.725₫ 35.500₫
-5%
Tiểu tú cầu nhí 3 bông

Tiểu tú cầu nhí 3 bông

35.625₫ 37.500₫
-5%
Cành quả xoài nhí

Cành quả xoài nhí

33.725₫ 35.500₫
-5%
Lan hồ điệp 3D 9 bông

Lan hồ điệp 3D 9 bông

43.225₫ 45.500₫
-5%
Cúc pháp 5 bông lớn

Cúc pháp 5 bông lớn

43.225₫ 45.500₫
-5%
Cúc kim mỹ 6 bông

Cúc kim mỹ 6 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Trà leo 6 bông

Trà leo 6 bông

14.725₫ 15.500₫
-5%
Cụm hồng david 6 bông

Cụm hồng david 6 bông

71.725₫ 75.500₫
-5%
Nhím biển roma 3 bông

Nhím biển roma 3 bông

23.275₫ 24.500₫
-5%
Đinh lăng thái 5 nhánh

Đinh lăng thái 5 nhánh

17.575₫ 18.500₫
-5%
Oliu nhật 5 nhánh

Oliu nhật 5 nhánh

26.125₫ 27.500₫
-5%
Cụm tú cầu 5 bông 35cm

Cụm tú cầu 5 bông 35cm

53.675₫ 56.500₫
-5%
Lan tường thái 2 bông 1 nụ

Lan tường thái 2 bông 1 nụ

17.575₫ 18.500₫
-5%
Trà tơ pháp 3 bông 2 nụ

Trà tơ pháp 3 bông 2 nụ

28.025₫ 29.500₫
-5%
Thược dược nhí 2 bông 1 nụ
-5%
Lan phượng 15 bông 6 nụ

Lan phượng 15 bông 6 nụ

33.725₫ 35.500₫
-5%
Anh đào cành to

Anh đào cành to

28.405₫ 29.900₫
-5%
Đuôi chồn 3 bông

Đuôi chồn 3 bông

18.525₫ 19.500₫
-5%
Lục bình pháp 2 bông

Lục bình pháp 2 bông

31.825₫ 33.500₫
-5%
Thược dược  5 bông

Thược dược 5 bông

26.125₫ 27.500₫
-5%
Cúc nhài 4 bông

Cúc nhài 4 bông

21.375₫ 22.500₫
-5%
Mẫu đơn gai 7 bông

Mẫu đơn gai 7 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Đuôi hổ 3 bông

Đuôi hổ 3 bông

18.525₫ 19.500₫
-5%
Thược dược nhí 7 bông

Thược dược nhí 7 bông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Thược dược roman 4 bông 2 nụ
-5%
Thược dược philip 2 bông 1 nụ
-5%
Peony mỹ 3 bông

Peony mỹ 3 bông

21.375₫ 22.500₫
-5%
Cúc nhài 6 bông

Cúc nhài 6 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Peony sarah 2 bông 1 nụ

Peony sarah 2 bông 1 nụ

12.825₫ 13.500₫
-5%
Hồng paris 2 bông 1 nụ

Hồng paris 2 bông 1 nụ

28.975₫ 30.500₫
-5%
Sương mù 6 nhánh

Sương mù 6 nhánh

28.975₫ 30.500₫
-5%
Thược dược pháp 2 bông

Thược dược pháp 2 bông

30.875₫ 32.500₫
-5%
Trà pháp 3 bông 3 nụ

Trà pháp 3 bông 3 nụ

28.975₫ 30.500₫
-5%
Trà pháp 3 bông

Trà pháp 3 bông

28.025₫ 29.500₫
-5%
Hồng angel 4 bông 1 nụ

Hồng angel 4 bông 1 nụ

12.825₫ 13.500₫
-5%
Hồng baotou 4 bông 2 nụ

Hồng baotou 4 bông 2 nụ

39.425₫ 41.500₫
-5%
Hồng pháp 2 bông 2 nụ

Hồng pháp 2 bông 2 nụ

28.975₫ 30.500₫
-5%
Hồng rouge 2 bông 1 nụ

Hồng rouge 2 bông 1 nụ

20.425₫ 21.500₫
-5%
Mẫu đơn pháp 2 bông 1 nụ

Mẫu đơn pháp 2 bông 1 nụ

27.075₫ 28.500₫
-5%
Mẫu đơn pháp nhí 6 bông

Mẫu đơn pháp nhí 6 bông

14.725₫ 15.500₫
-5%
Mẫu đơn nhí 3 bông

Mẫu đơn nhí 3 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Mẫu đơn nhí 5 bông

Mẫu đơn nhí 5 bông

12.825₫ 13.500₫
-5%
Mao lương 4 bông

Mao lương 4 bông

19.475₫ 20.500₫
-5%
Thược dược nữ hoàng 3 bông
-5%
Thược dược thái 3 bông

Thược dược thái 3 bông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Lan phi điệp 10 tai

Lan phi điệp 10 tai

52.725₫ 55.500₫
-5%
Nhím biển dubai

Nhím biển dubai

24.225₫ 25.500₫
-5%
Thảo đường

Thảo đường

33.725₫ 35.500₫
-5%
Tulip cao su

Tulip cao su

11.875₫ 12.500₫
-5%
Sâu bướm 3 nhánh

Sâu bướm 3 nhánh

14.725₫ 15.500₫
-5%
Đào đông 12 nhánh

Đào đông 12 nhánh

60.325₫ 63.500₫
-5%
Hướng dương 3 bông

Hướng dương 3 bông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Cầu gai 10 bông

Cầu gai 10 bông

18.525₫ 19.500₫
-5%
Thủy tiên 2 bông 1 nụ

Thủy tiên 2 bông 1 nụ

12.825₫ 13.500₫
-5%
Cúc kim mỹ 3 bông

Cúc kim mỹ 3 bông

14.725₫ 15.500₫
-5%
Cúc pháo 6 bông

Cúc pháo 6 bông

33.725₫ 35.500₫
-5%
Cúc xù 3 bông

Cúc xù 3 bông

31.825₫ 33.500₫
-5%
Lan tường 3 bông 1 nụ

Lan tường 3 bông 1 nụ

27.075₫ 28.500₫
-5%
Phi yến kép

Phi yến kép

21.375₫ 22.500₫
-5%
Phi yến đơn

Phi yến đơn

18.525₫ 19.500₫
-5%
Mao lương 7 bông

Mao lương 7 bông

18.525₫ 19.500₫
-5%
Cụm hồng 9 bông

Cụm hồng 9 bông

73.625₫ 77.500₫
-5%
Mẫu đơn thái 3 bông

Mẫu đơn thái 3 bông

28.025₫ 29.500₫
-5%
Thược dược Dubai 3 bông

Thược dược Dubai 3 bông

28.025₫ 29.500₫
-5%
Cúc pháo 5 bông

Cúc pháo 5 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cúc họa mi 6 bông

Cúc họa mi 6 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Mao lương 3 bông 2 nụ

Mao lương 3 bông 2 nụ

33.155₫ 34.900₫
-5%
Táo Gold 5 nhánh

Táo Gold 5 nhánh

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cụm dương xỉ pháp 9 nhánh

Cụm dương xỉ pháp 9 nhánh

33.725₫ 35.500₫
-5%
Lá Thau

Lá Thau

32.775₫ 34.500₫
-5%
Cụm baby hoa nở

Cụm baby hoa nở

18.525₫ 19.500₫
-5%
Cụm lá điểm

Cụm lá điểm

18.525₫ 19.500₫
-5%
Lá vạn niên thanh

Lá vạn niên thanh

33.725₫ 35.500₫
-5%
Dây lá nho

Dây lá nho

33.725₫ 35.500₫
-5%
Cụm lá ngâu điểm

Cụm lá ngâu điểm

11.875₫ 12.500₫
-5%
Cụm baby điểm

Cụm baby điểm

18.905₫ 19.900₫
-5%
Dây lá bạch đàn

Dây lá bạch đàn

52.725₫ 55.500₫
-5%
Rong biển 5 nhánh

Rong biển 5 nhánh

43.225₫ 45.500₫
-5%
Cụm liễu 9 nhánh

Cụm liễu 9 nhánh

38.475₫ 40.500₫
-5%
Rêu flame mỹ

Rêu flame mỹ

32.775₫ 34.500₫
-5%
Cỏ kim pháp 5 nhánh

Cỏ kim pháp 5 nhánh

19.475₫ 20.500₫
-5%
Đinh lăng 5 nhánh

Đinh lăng 5 nhánh

17.575₫ 18.500₫
-5%
Đinh lăng pháp 5 nhánh

Đinh lăng pháp 5 nhánh

37.525₫ 39.500₫
-5%
Khế cảnh

Khế cảnh

28.975₫ 30.500₫
-5%
Đào tiên 8 quả

Đào tiên 8 quả

38.475₫ 40.500₫
-5%
San hô 3 nhánh

San hô 3 nhánh

18.525₫ 19.500₫
-5%
Cành milan

Cành milan

14.725₫ 15.500₫
-5%
Cành sồi

Cành sồi

18.525₫ 19.500₫
-5%
Bồ đề 4 nhánh

Bồ đề 4 nhánh

12.825₫ 13.500₫
-5%
San hô mỹ 3 nhánh

San hô mỹ 3 nhánh

17.575₫ 18.500₫
-5%
Cỏ thông

Cỏ thông

29.925₫ 31.500₫
-5%
Dây hoa lan

Dây hoa lan

12.825₫ 13.500₫
-5%
Lá lan

Lá lan

11.875₫ 12.500₫
-5%
Táo 3d điểm nhánh

Táo 3d điểm nhánh

18.525₫ 19.500₫
-5%
Cỏ kim 3 nhánh

Cỏ kim 3 nhánh

14.725₫ 15.500₫
-5%
Dương xỉ mỹ 5 nhánh

Dương xỉ mỹ 5 nhánh

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cụm dương xỉ thái 5 nhánh

Cụm dương xỉ thái 5 nhánh

28.405₫ 29.900₫
-5%
Dương xỉ thái 3 nhánh

Dương xỉ thái 3 nhánh

27.075₫ 28.500₫
-5%
Dương xỉ dubai 3 nhánh

Dương xỉ dubai 3 nhánh

26.125₫ 27.500₫
-5%
Cỏ tiên nữ 5 nhánh

Cỏ tiên nữ 5 nhánh

37.525₫ 39.500₫
-5%
Lá cần tây 3 nhánh

Lá cần tây 3 nhánh

20.425₫ 21.500₫
-5%
Cành sâm 3 nhánh

Cành sâm 3 nhánh

14.725₫ 15.500₫
-5%
Chanh đốm

Chanh đốm

18.525₫ 19.500₫
-5%
Táo hoàng đế 5 nhánh

Táo hoàng đế 5 nhánh

31.825₫ 33.500₫
-5%
Táo 3d 5 nhánh

Táo 3d 5 nhánh

29.925₫ 31.500₫
-5%
Táo tai voi 5 nhánh

Táo tai voi 5 nhánh

27.075₫ 28.500₫
-5%
Táo cao su 3 nhánh

Táo cao su 3 nhánh

24.225₫ 25.500₫
-5%
Bạch đàn 6 nhánh

Bạch đàn 6 nhánh

33.725₫ 35.500₫
-5%
Sen đá to

Sen đá to

24.225₫ 25.500₫
-5%
Phong nhật

Phong nhật

21.375₫ 22.500₫
-5%
Táo 3d 3 nhánh

Táo 3d 3 nhánh

24.225₫ 25.500₫
-5%
Táo 3d thái 5 nhánh

Táo 3d thái 5 nhánh

16.625₫ 17.500₫
-5%
Ngọc điệp 4 bông

Ngọc điệp 4 bông

19.475₫ 20.500₫
-5%
Xỉ batu 5 nhánh

Xỉ batu 5 nhánh

25.175₫ 26.500₫
-5%
Cành lựu 7 nhánh

Cành lựu 7 nhánh

71.725₫ 75.500₫
-5%
Cành đỗ quyên 6 nhánh

Cành đỗ quyên 6 nhánh

18.525₫ 19.500₫
-5%
Cỏ tiên nữ thái 5 nhánh

Cỏ tiên nữ thái 5 nhánh

20.425₫ 21.500₫
-5%
Tú cầu pháp 3 nhánh

Tú cầu pháp 3 nhánh

42.750₫ 45.000₫
-5%
Cụm hồng kim cương 9 bông

Cụm hồng kim cương 9 bông

56.525₫ 59.500₫
-5%
Điệp tiên 4 bông

Điệp tiên 4 bông

26.505₫ 27.900₫
-5%
Mẫu đơn 4 bông

Mẫu đơn 4 bông

32.775₫ 34.500₫
-5%
Cúc kim nhật  3 bông

Cúc kim nhật 3 bông

25.175₫ 26.500₫
-5%
Hồng mẫu đơn 3 bông 2 nụ

Hồng mẫu đơn 3 bông 2 nụ

30.875₫ 32.500₫
-5%
Thược dược thái 3 bông lớn
-5%
Nến Ly điện tử

Nến Ly điện tử

323.000₫ 340.000₫
-5%
Xúc xích mica gương

Xúc xích mica gương

9.975₫ 10.500₫
-5%
Chân nến pha lê 5 tay

Chân nến pha lê 5 tay

1.472.500₫ 1.550.000₫
-5%
Nến chân đế chảy giọt cao 28.5cm
-5%
Cuộn thép trang trí

Cuộn thép trang trí

266.000₫ 280.000₫
-5%
Tấm plant decor

Tấm plant decor

56.525₫ 59.500₫
-5%
Thả gương cứng 2 mặt

Thả gương cứng 2 mặt

12.825₫ 13.500₫
-5%
Chân cắm hoa trong suốt 39cm

Chân cắm hoa trong suốt 39cm

264.575₫ 278.500₫
-5%
Nến chân đế chảy giọt  cao 23.5cm
-5%
Nến điện tử vỏ sáp chảy đỏ cao 20cm
-5%
Nến điện đèn cầy (sét 3 cây)
-5%
Nến điện tử thả nước

Nến điện tử thả nước

19.950₫ 21.000₫
-5%
Nến điện D3,8H4,3

Nến điện D3,8H4,3

8.550₫ 9.000₫
-5%
Nến điện tử đường kính 4 cao 6cm
-5%
Nến điện tử 10 cm vỏ sáp trơn
-5%
Chân nến pha lê 9 tay

Chân nến pha lê 9 tay

3.372.500₫ 3.550.000₫
-5%
Pha lê giọt lệ

Pha lê giọt lệ

8.075₫ 8.500₫
-5%
Hạt pha lê bát giác 14mm

Hạt pha lê bát giác 14mm

361.000₫ 380.000₫
-5%
Móc inox14mm

Móc inox14mm

361.000₫ 380.000₫
-5%
Trà 2 bông 1 nụ (cao cấp)

Trà 2 bông 1 nụ (cao cấp)

12.825₫ 13.500₫
-5%
Trà 2 bông 1 nụ (thường)

Trà 2 bông 1 nụ (thường)

12.825₫ 13.500₫
-5%
Cành đào 4 nhánh

Cành đào 4 nhánh

37.525₫ 39.500₫
-5%
Tiểu tú cầu 3 bông

Tiểu tú cầu 3 bông

43.225₫ 45.500₫
-5%
Trà leo 7 bông

Trà leo 7 bông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Mẫu đơn thái nhí 6 bông

Mẫu đơn thái nhí 6 bông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Cụm sen nhí

Cụm sen nhí

22.325₫ 23.500₫
-5%
Sương mù 4 nhánh lớn

Sương mù 4 nhánh lớn

30.875₫ 32.500₫
-5%
Thược dược royal 3 bông

Thược dược royal 3 bông

28.975₫ 30.500₫
-5%
Bằng lăng pháp 2 bông

Bằng lăng pháp 2 bông

35.625₫ 37.500₫
-5%
Trà pháp 7 bông

Trà pháp 7 bông

14.725₫ 15.500₫
-5%
Thược dược thái 3 bông

Thược dược thái 3 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Anh đào thái 4 nhánh

Anh đào thái 4 nhánh

19.855₫ 20.900₫
-5%
Mao lương 8 bông

Mao lương 8 bông

15.675₫ 16.500₫
-5%
Lan hồ điệp cao su 9 tai

Lan hồ điệp cao su 9 tai

56.525₫ 59.500₫
-5%
Thược dược royal 2 bông 1 nụ
-5%
Thược dược pháp 3 bông

Thược dược pháp 3 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Thược dược pháp 3 bông 2 nụ
-5%
Thược dược pháp 2 bông 1 nụ
-5%
Thược dược mỹ 3 bông

Thược dược mỹ 3 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cúc binh bông 3 bông

Cúc binh bông 3 bông

14.725₫ 15.500₫
-5%
Cúc xù dubai 2 bông

Cúc xù dubai 2 bông

14.725₫ 15.500₫
-5%
Cúc hàn 4 bông 2 nụ

Cúc hàn 4 bông 2 nụ

28.975₫ 30.500₫
-5%
Lá diêu bông

Lá diêu bông

28.025₫ 29.500₫
-5%
Cụm bạch đàn 5 nhánh

Cụm bạch đàn 5 nhánh

28.025₫ 29.500₫
-5%
Mẫu đơn pháp 4 bông

Mẫu đơn pháp 4 bông

38.475₫ 40.500₫
-5%
Tú cầu đơn 20cm

Tú cầu đơn 20cm

47.025₫ 49.500₫
-5%
Mẫu đơn thân xanh

Mẫu đơn thân xanh

26.125₫ 27.500₫
-5%
Cành baby lớn

Cành baby lớn

18.905₫ 19.900₫
-5%
Đào đông

Đào đông

56.525₫ 59.500₫
-5%
Hồng mẫu đơn 2 bông 1 nụ

Hồng mẫu đơn 2 bông 1 nụ

23.275₫ 24.500₫
-5%
Mẫu đơn royal 2 bông 1 nụ

Mẫu đơn royal 2 bông 1 nụ

33.725₫ 35.500₫
-5%
Tiểu tú cầu 5 bông

Tiểu tú cầu 5 bông

49.875₫ 52.500₫

Quy định đổi trả

Hỗ trợ đổi sản phẩm trong vòng 03 ngày trên toàn hệ thông

Khách hàng thân thiết

Chính sách khách hàng thân thiết của THU VŨ ART anh chị em làm sự kiện, cưới mặc định Giá sale, Giá sỉ bất kể số lượng

Nhận tin khuyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi từ THU VŨ ART