HOA LỤA

HOA LỤA

-27%
Trà 2 bông 1 nụ (cao cấp)

Trà 2 bông 1 nụ (cao cấp)

9.900₫ 13.500₫
-37%
Trà 2 bông 1 nụ (thường)

Trà 2 bông 1 nụ (thường)

8.500₫ 13.500₫
-40%
Trà 2 bông 1 nụ (không lá)
-34%
Cành đào 4 nhánh

Cành đào 4 nhánh

25.900₫ 39.500₫
-35%
Tiểu tú cầu 3 bông

Tiểu tú cầu 3 bông

29.500₫ 45.500₫
-35%
Trà leo 7 bông

Trà leo 7 bông

18.500₫ 28.500₫
-18%
Mẫu đơn thái nhí 6 bông

Mẫu đơn thái nhí 6 bông

23.500₫ 28.500₫
-43%
Cụm sen nhí

Cụm sen nhí

13.500₫ 23.500₫
-23%
Sương mù 4 nhánh lớn

Sương mù 4 nhánh lớn

24.900₫ 32.500₫
-26%
Thược dược royal 3 bông

Thược dược royal 3 bông

22.500₫ 30.500₫
-26%
Bằng lăng pháp 2 bông

Bằng lăng pháp 2 bông

27.900₫ 37.500₫
-19%
Trà pháp 7 bông

Trà pháp 7 bông

12.500₫ 15.500₫
-43%
Thược dược thái 3 bông

Thược dược thái 3 bông

14.500₫ 25.500₫
-34%
Anh đào thái 4 nhánh

Anh đào thái 4 nhánh

19.500₫ 29.500₫
-24%
Mao lương 8 bông

Mao lương 8 bông

12.500₫ 16.500₫
-35%
Lan hồ điệp cao su 9 tai

Lan hồ điệp cao su 9 tai

38.500₫ 59.500₫
-24%
Mẫu đơn mỹ 4 bông

Mẫu đơn mỹ 4 bông

22.500₫ 29.500₫
-12%
Thược dược pháp 3 bông

Thược dược pháp 3 bông

22.500₫ 25.500₫
-18%
Thược dược pháp 3 bông 2 nụ
-24%
Thược dược pháp 2 bông 1 nụ
-35%
Thược dược mỹ 3 bông

Thược dược mỹ 3 bông

16.500₫ 25.500₫
-39%
Cúc binh bông 3 bông

Cúc binh bông 3 bông

9.500₫ 15.500₫
-13%
Cúc xù dubai 2 bông

Cúc xù dubai 2 bông

13.500₫ 15.500₫
-20%
Cúc hàn 5 bông 1 nụ

Cúc hàn 5 bông 1 nụ

20.500₫ 25.500₫
-14%
Lá diêu bông

Lá diêu bông

25.500₫ 29.500₫
-27%
Cụm bạch đàn 5 nhánh

Cụm bạch đàn 5 nhánh

21.500₫ 29.500₫
-35%
Mẫu đơn pháp 4 bông

Mẫu đơn pháp 4 bông

26.500₫ 40.500₫
-48%
Tú cầu đơn

Tú cầu đơn

25.500₫ 49.500₫
-29%
Mẫu đơn thân xanh

Mẫu đơn thân xanh

19.500₫ 27.500₫
-20%
Baby

Baby

19.500₫ 24.500₫
-22%
Đào đông

Đào đông

46.500₫ 59.500₫
-20%
Hồng mẫu đơn 2 bông 1 nụ

Hồng mẫu đơn 2 bông 1 nụ

19.500₫ 24.500₫
-25%
Mẫu đơn royal 2 bông 1 nụ

Mẫu đơn royal 2 bông 1 nụ

26.500₫ 35.500₫
-15%
Tiểu tú cầu 5 bông

Tiểu tú cầu 5 bông

44.500₫ 52.500₫
-10%
Thược dược mỹ 6 bông

Thược dược mỹ 6 bông

26.500₫ 29.500₫
-27%
Trà tơ pháp 2 bông 1 nụ

Trà tơ pháp 2 bông 1 nụ

13.500₫ 18.500₫
-29%
Mẫu đơn 3 bông lớn

Mẫu đơn 3 bông lớn

26.500₫ 37.500₫
-61%
Cành lựu 4 quả

Cành lựu 4 quả

25.500₫ 65.500₫
-27%
Anh đào pháp 3 nhánh

Anh đào pháp 3 nhánh

18.500₫ 25.500₫
-29%
Hoa cánh bướm

Hoa cánh bướm

12.500₫ 17.500₫
-26%
Cúc bỉ ngạn 3 bông

Cúc bỉ ngạn 3 bông

11.500₫ 15.500₫
-26%
Trà mao lương 3 bông

Trà mao lương 3 bông

8.500₫ 11.500₫
-29%
Mẫu đơn pháp 3 bông lớn

Mẫu đơn pháp 3 bông lớn

22.500₫ 31.500₫
-15%
Hồng ailen 3 bông 4 nụ

Hồng ailen 3 bông 4 nụ

11.500₫ 13.500₫
-32%
Trà ohara

Trà ohara

19.500₫ 28.500₫
-38%
Peony pháp 2 bông 1 nụ

Peony pháp 2 bông 1 nụ

11.500₫ 18.500₫
-26%
Hồng royal 3 bông

Hồng royal 3 bông

11.500₫ 15.500₫
-30%
Thược dược roman 6 bông

Thược dược roman 6 bông

17.900₫ 25.500₫
-28%
Đào đông 6 nhánh

Đào đông 6 nhánh

31.500₫ 43.500₫
-27%
Bông Lau

Bông Lau

6.900₫ 9.500₫
-22%
Cúc họa mi pháp 5 nhánh

Cúc họa mi pháp 5 nhánh

19.900₫ 25.500₫
-27%
Tú cầu đơn bông siêu to 35cm
-16%
Mắt ngọc 4 nhánh

Mắt ngọc 4 nhánh

35.500₫ 42.500₫
-24%
Trà lộc 4 bông 2 nụ

Trà lộc 4 bông 2 nụ

12.500₫ 16.500₫
-23%
Cụm dương xỉ pháp 7 nhánh

Cụm dương xỉ pháp 7 nhánh

27.500₫ 35.500₫
-38%
Hồng nhung

Hồng nhung

12.900₫ 20.900₫
-19%
Cúc đại đóa

Cúc đại đóa

23.900₫ 29.500₫
-34%
Cúc pháp 6 bông

Cúc pháp 6 bông

23.500₫ 35.500₫
-12%
Mẫu đơn dubai

Mẫu đơn dubai

22.500₫ 25.500₫
-35%
Cành hồng David 2 bông 1 nụ

Cành hồng David 2 bông 1 nụ

29.500₫ 45.500₫
-39%
Mẫu đơn leto

Mẫu đơn leto

9.500₫ 15.500₫
-26%
Cúc binh bông đơn

Cúc binh bông đơn

11.500₫ 15.500₫
-20%
Cúc mốc 5 nhánh

Cúc mốc 5 nhánh

19.500₫ 24.500₫
-16%
Lan tường pháp 2 bông 1 nụ

Lan tường pháp 2 bông 1 nụ

21.500₫ 25.500₫
-32%
Mẫu đơn phượng 10 bông

Mẫu đơn phượng 10 bông

19.500₫ 28.500₫
-29%
Cụm tú cầu 6 bông

Cụm tú cầu 6 bông

32.500₫ 45.500₫
-26%
Lá trà

Lá trà

33.500₫ 45.000₫
-17%
Oliu 10 nhánh

Oliu 10 nhánh

49.900₫ 60.000₫
-25%
Hồng rouge 3 bông 2 nụ

Hồng rouge 3 bông 2 nụ

26.500₫ 35.500₫
-23%
Lá sen

Lá sen

40.500₫ 52.500₫
-24%
Bông sen

Bông sen

45.500₫ 60.000₫
-21%
Đài sen

Đài sen

35.500₫ 45.000₫
-26%
Cúc đơn đại

Cúc đơn đại

18.900₫ 25.500₫
-32%
Mộc phù dung 2 bông 1 nụ

Mộc phù dung 2 bông 1 nụ

26.900₫ 39.500₫
-19%
Hồng paris 4 bông 2 nụ

Hồng paris 4 bông 2 nụ

36.900₫ 45.500₫
-24%
Mao lương royal

Mao lương royal

22.500₫ 29.500₫
-18%
Cành đào 5 nhánh

Cành đào 5 nhánh

29.900₫ 36.500₫
-32%
Cành sao thiên vũ

Cành sao thiên vũ

17.900₫ 26.500₫
-13%
Cúc họa mi 5 bông

Cúc họa mi 5 bông

13.500₫ 15.500₫
-35%
Cúc hàn 6 bông

Cúc hàn 6 bông

18.500₫ 28.500₫
-29%
Cụm hồng pháp 5 bông

Cụm hồng pháp 5 bông

59.500₫ 83.500₫
-20%
Phi yến đơn dòng cao cấp

Phi yến đơn dòng cao cấp

28.500₫ 35.500₫
-19%
Cụm hồng 15 bông

Cụm hồng 15 bông

69.500₫ 85.500₫
-29%
Cụm thược dược royal

Cụm thược dược royal

49.500₫ 69.500₫
-13%
Hồng thái 2 bông 1 nụ

Hồng thái 2 bông 1 nụ

19.500₫ 22.500₫
-27%
Thược dược canada

Thược dược canada

17.900₫ 24.500₫
-21%
Bông trà đơn

Bông trà đơn

15.500₫ 19.500₫
-23%
Cành ecuador 3 bông 1 nụ

Cành ecuador 3 bông 1 nụ

69.500₫ 90.500₫
-17%
Hồng ecuador

Hồng ecuador

29.500₫ 35.500₫
-20%
Hồng paris nhí 3 bông 1 nụ

Hồng paris nhí 3 bông 1 nụ

19.500₫ 24.500₫
-32%
Tiểu tú cầu nhí 3 bông

Tiểu tú cầu nhí 3 bông

25.500₫ 37.500₫
-28%
Xoài nhí

Xoài nhí

25.500₫ 35.500₫
-18%
Ohara 3 bông 3 nụ

Ohara 3 bông 3 nụ

22.500₫ 27.500₫
-18%
Ohara 3 bông 3 nụ

Ohara 3 bông 3 nụ

22.500₫ 27.500₫
-13%
Lan hồ điệp 3D 9 tai

Lan hồ điệp 3D 9 tai

39.500₫ 45.500₫
-29%
Cúc pháp 5 bông lớn

Cúc pháp 5 bông lớn

32.500₫ 45.500₫
-29%
Cúc kim mỹ 6 bông

Cúc kim mỹ 6 bông

26.500₫ 37.500₫
-6%
Trà leo 6 bông

Trà leo 6 bông

14.500₫ 15.500₫
-8%
Cụm hồng david 6 bông

Cụm hồng david 6 bông

69.500₫ 75.500₫
-20%
Nhím biển roma 3 bông

Nhím biển roma 3 bông

19.500₫ 24.500₫
-16%
Đinh lăng thái 5 nhánh

Đinh lăng thái 5 nhánh

15.500₫ 18.500₫
-12%
Oliu nhật 5 nhánh

Oliu nhật 5 nhánh

19.900₫ 22.500₫
-14%
Cụm tú cầu 5 bông

Cụm tú cầu 5 bông

48.500₫ 56.500₫
-22%
Lan tường thái 2 bông 1 nụ

Lan tường thái 2 bông 1 nụ

14.500₫ 18.500₫
-34%
Trà tơ pháp 3 bông 2 nụ

Trà tơ pháp 3 bông 2 nụ

19.500₫ 29.500₫
-22%
Thược dược nhí 2 bông 1 nụ
-20%
Lan phượng 15 bông 6 nụ

Lan phượng 15 bông 6 nụ

28.500₫ 35.500₫
-15%
Anh đào

Anh đào

25.500₫ 29.900₫
-36%
Đuôi chồn 3 bông

Đuôi chồn 3 bông

12.500₫ 19.500₫
-17%
Lục bình pháp 2 bông

Lục bình pháp 2 bông

24.500₫ 29.500₫
-26%
Cúc roman 3 bông

Cúc roman 3 bông

11.500₫ 15.500₫
-31%
Cúc nhài 4 bông

Cúc nhài 4 bông

15.500₫ 22.500₫
Mẫu đơn gai 7 bông
-36%
Đuôi hổ 3 bông

Đuôi hổ 3 bông

12.500₫ 19.500₫
-25%
Thược dược nhí 7 bông

Thược dược nhí 7 bông

21.500₫ 28.500₫
-29%
Thược dược roman 4 bông 2 nụ
-22%
Thược dược philip 2 bông 1 nụ
-36%
Peony mỹ 3 bông

Peony mỹ 3 bông

14.500₫ 22.500₫
-16%
Cúc nhài 6 bông

Cúc nhài 6 bông

21.500₫ 25.500₫
-30%
Peony sarah 2 bông 1 nụ

Peony sarah 2 bông 1 nụ

9.500₫ 13.500₫
-16%
Hồng paris 2 bông 1 nụ

Hồng paris 2 bông 1 nụ

25.500₫ 30.500₫
-27%
Sương mù 6 nhánh

Sương mù 6 nhánh

18.500₫ 25.500₫
-31%
Thược dược pháp 2 bông

Thược dược pháp 2 bông

22.500₫ 32.500₫
-30%
Trà pháp 3 bông 3 nụ

Trà pháp 3 bông 3 nụ

21.500₫ 30.500₫
-34%
Trà pháp 3 bông

Trà pháp 3 bông

19.500₫ 29.500₫
-15%
Hồng angel 4 bông 1 nụ

Hồng angel 4 bông 1 nụ

11.500₫ 13.500₫
-24%
Hồng baotou 4 bông 2 nụ

Hồng baotou 4 bông 2 nụ

31.500₫ 41.500₫
-22%
Hồng pháp 2 bông 3 nụ

Hồng pháp 2 bông 3 nụ

10.500₫ 13.500₫
-37%
Hồng rouge 2 bông 1 nụ

Hồng rouge 2 bông 1 nụ

13.500₫ 21.500₫
-14%
Mẫu đơn pháp 2 bông 1 nụ

Mẫu đơn pháp 2 bông 1 nụ

24.500₫ 28.500₫
-19%
Mẫu đơn pháp nhí 6 bông

Mẫu đơn pháp nhí 6 bông

12.500₫ 15.500₫
-19%
Mẫu đơn nhí 3 bông

Mẫu đơn nhí 3 bông

17.500₫ 21.500₫
-15%
Mẫu đơn nhí 5 bông

Mẫu đơn nhí 5 bông

11.500₫ 13.500₫
-26%
Mao lương 4 bông

Mao lương 4 bông

11.500₫ 15.500₫
-39%
Thược dược nữ hoàng 3 bông
-34%
Thược dược thái 3 bông

Thược dược thái 3 bông

18.900₫ 28.500₫
-31%
Lan phi điệp 10 tai

Lan phi điệp 10 tai

38.500₫ 55.500₫
-16%
Nhím biển dubai

Nhím biển dubai

21.500₫ 25.500₫
-37%
Thảo đường

Thảo đường

22.500₫ 35.500₫
-64%
Tulip cao su

Tulip cao su

4.500₫ 12.500₫
-39%
Sâu bướm 3 nhánh

Sâu bướm 3 nhánh

9.500₫ 15.500₫
-31%
Đào đông 12 nhánh

Đào đông 12 nhánh

43.900₫ 63.500₫
-42%
Hướng dương 3 bông

Hướng dương 3 bông

16.500₫ 28.500₫
-21%
Cầu gai 10 bông

Cầu gai 10 bông

15.500₫ 19.500₫
Thủy tiên 2 bông 1 nụ
-39%
Cúc kim mỹ 3 bông

Cúc kim mỹ 3 bông

9.500₫ 15.500₫
-20%
Cúc pháo 6 bông

Cúc pháo 6 bông

28.500₫ 35.500₫
-25%
Cúc xù 3 bông

Cúc xù 3 bông

21.500₫ 28.500₫
-25%
Lan tường 3 bông 1 nụ

Lan tường 3 bông 1 nụ

21.500₫ 28.500₫
-16%
Phi yến kép

Phi yến kép

18.900₫ 22.500₫
-10%
Phi yến đơn

Phi yến đơn

17.500₫ 19.500₫
Mao lương 7 bông
-45%
Cụm hồng 9 bông

Cụm hồng 9 bông

42.900₫ 77.500₫
-13%
Mẫu đơn thái 3 bông

Mẫu đơn thái 3 bông

19.500₫ 22.500₫
-17%
Thược dược Dubai 3 bông

Thược dược Dubai 3 bông

24.500₫ 29.500₫
-16%
Cúc pháo 5 bông

Cúc pháo 5 bông

21.500₫ 25.500₫
-34%
Cúc họa mi 6 bông

Cúc họa mi 6 bông

16.900₫ 25.500₫
-29%
Mao lương 3 bông 2 nụ

Mao lương 3 bông 2 nụ

24.900₫ 34.900₫
-39%
Tú cầu pháp 3 nhánh

Tú cầu pháp 3 nhánh

27.500₫ 45.000₫

Quy định đổi trả

Hỗ trợ đổi sản phẩm trong vòng 03 ngày trên toàn hệ thông

Khách hàng thân thiết

Chính sách khách hàng thân thiết của THU VŨ ART anh chị em làm sự kiện, cưới mặc định Giá sale, Giá sỉ bất kể số lượng

Nhận tin khuyyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi từ THU VŨ ART