HOA LỤA

HOA LỤA

-5%
Cụm dương xỉ 17 nhánh

Cụm dương xỉ 17 nhánh

133.000₫ 140.000₫
Lá Rách

Lá Rách

Liên hệ
-5%
Hồng mẫu đơn 3 bông to

Hồng mẫu đơn 3 bông to

28.500₫ 30.000₫
-5%
Cành phát lộc

Cành phát lộc

76.000₫ 80.000₫
-5%
Cúc nhí 6 bông

Cúc nhí 6 bông

38.000₫ 40.000₫
-5%
Hoa đỗ quyên 5 nhánh

Hoa đỗ quyên 5 nhánh

30.400₫ 32.000₫
-5%
Thiên Điểu

Thiên Điểu

71.250₫ 75.000₫
-5%
Hồng nhung bong nhỏ

Hồng nhung bong nhỏ

19.000₫ 20.000₫
-5%
Hoa nhật trà 4 bông

Hoa nhật trà 4 bông

23.750₫ 25.000₫
-5%
Salem Vip 4 nhánh

Salem Vip 4 nhánh

47.500₫ 50.000₫
-5%
Hoa lưu ly 2 nhánh

Hoa lưu ly 2 nhánh

52.250₫ 55.000₫
-5%
Cành lá nhỏ  3 nhánh

Cành lá nhỏ 3 nhánh

47.500₫ 50.000₫
-5%
Cành tre 5 nhánh

Cành tre 5 nhánh

47.500₫ 50.000₫
-5%
Đào cổ VIP

Đào cổ VIP

66.500₫ 70.000₫
-5%
Lan Xoăn 9 tai

Lan Xoăn 9 tai

66.500₫ 70.000₫
-5%
Hoa huệ tây

Hoa huệ tây

52.250₫ 55.000₫
-5%
Hoa Lay Ơn 5 nhánh

Hoa Lay Ơn 5 nhánh

61.750₫ 65.000₫
-5%
Cụm mẫu đơn 5 bông

Cụm mẫu đơn 5 bông

61.750₫ 65.000₫
-5%
Cụm Táo 16 nhánh

Cụm Táo 16 nhánh

23.750₫ 25.000₫
-5%
Lá Dong

Lá Dong

23.750₫ 25.000₫
-5%
Cành lá khoai 5 nhánh

Cành lá khoai 5 nhánh

42.750₫ 45.000₫
-5%
Mâu đơn 4 bông dài 60cm

Mâu đơn 4 bông dài 60cm

28.500₫ 30.000₫
-5%
Mao lương Vip 1 bông 1 nụ

Mao lương Vip 1 bông 1 nụ

52.250₫ 55.000₫
-5%
Hoa nhài 6 bông

Hoa nhài 6 bông

33.250₫ 35.000₫
-5%
Tú cầu đơn Vip 30cm

Tú cầu đơn Vip 30cm

52.250₫ 55.000₫
-5%
Hoa di nha 4 bông

Hoa di nha 4 bông

33.250₫ 35.000₫
-5%
Hoa đinh lăng 3 nhánh

Hoa đinh lăng 3 nhánh

47.405₫ 49.900₫
-5%
Đuôi chồn 3 bông

Đuôi chồn 3 bông

47.500₫ 50.000₫
-5%
Hồng mẫu đơn 4 bông

Hồng mẫu đơn 4 bông

42.750₫ 45.000₫
-5%
Hoa linh lan 5 nhánh

Hoa linh lan 5 nhánh

42.750₫ 45.000₫
-5%
Tú cầu siêu Vip

Tú cầu siêu Vip

61.750₫ 65.000₫
-5%
Lan hồ điệp Vip 9 tai

Lan hồ điệp Vip 9 tai

71.250₫ 75.000₫
-5%
Hoa lan tường 5 bông

Hoa lan tường 5 bông

33.250₫ 35.000₫
-5%
Hoa ly 3 bông 2 nụ

Hoa ly 3 bông 2 nụ

38.000₫ 40.000₫
-5%
Cành hồng 4 bông

Cành hồng 4 bông

42.750₫ 45.000₫
-5%
Mẫu đơn 5 bông

Mẫu đơn 5 bông

33.250₫ 35.000₫
-5%
Thược dược thái 2 bông 1 nụ
-5%
Tuyết mai

Tuyết mai

57.000₫ 60.000₫
-5%
Thược dược 4 bông siêu to

Thược dược 4 bông siêu to

38.000₫ 40.000₫
-5%
Đuôi chồn 3 bông

Đuôi chồn 3 bông

18.525₫ 19.500₫
-5%
Lục bình pháp 2 bông

Lục bình pháp 2 bông

31.825₫ 33.500₫
-5%
Thược dược  5 bông

Thược dược 5 bông

26.125₫ 27.500₫
-5%
Cúc nhài 4 bông

Cúc nhài 4 bông

21.375₫ 22.500₫
-5%
Mẫu đơn gai 7 bông

Mẫu đơn gai 7 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Đuôi hổ 3 bông

Đuôi hổ 3 bông

18.525₫ 19.500₫
-5%
Thược dược nhí 7 bông

Thược dược nhí 7 bông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Thược dược roman 4 bông 2 nụ
-5%
Thược dược philip 2 bông 1 nụ
-5%
Peony mỹ 3 bông

Peony mỹ 3 bông

21.375₫ 22.500₫
-5%
Cúc nhài 6 bông

Cúc nhài 6 bông

38.000₫ 40.000₫
-5%
Peony sarah 2 bông 1 nụ

Peony sarah 2 bông 1 nụ

12.825₫ 13.500₫
-5%
Hồng paris 2 bông 1 nụ

Hồng paris 2 bông 1 nụ

28.975₫ 30.500₫
-5%
Sương mù 6 nhánh

Sương mù 6 nhánh

28.975₫ 30.500₫
-5%
Thược dược pháp 2 bông

Thược dược pháp 2 bông

30.875₫ 32.500₫
-5%
Trà pháp 3 bông 3 nụ

Trà pháp 3 bông 3 nụ

28.975₫ 30.500₫
-5%
Trà pháp 3 bông

Trà pháp 3 bông

28.025₫ 29.500₫
-5%
Hồng angel 4 bông 1 nụ

Hồng angel 4 bông 1 nụ

12.825₫ 13.500₫
-5%
Hồng baotou 4 bông 2 nụ

Hồng baotou 4 bông 2 nụ

39.425₫ 41.500₫
-5%
Hồng pháp 2 bông 2 nụ

Hồng pháp 2 bông 2 nụ

28.975₫ 30.500₫
-5%
Hồng rouge 2 bông 1 nụ

Hồng rouge 2 bông 1 nụ

20.425₫ 21.500₫
-5%
Mẫu đơn pháp 2 bông 1 nụ

Mẫu đơn pháp 2 bông 1 nụ

27.075₫ 28.500₫
-5%
Mẫu đơn pháp nhí 6 bông

Mẫu đơn pháp nhí 6 bông

14.725₫ 15.500₫
-5%
Mẫu đơn nhí 3 bông

Mẫu đơn nhí 3 bông

20.425₫ 21.500₫
-5%
Mẫu đơn nhí 5 bông

Mẫu đơn nhí 5 bông

12.825₫ 13.500₫
-5%
Mao lương 4 bông

Mao lương 4 bông

19.475₫ 20.500₫
-5%
Thược dược nữ hoàng 3 bông
-5%
Thược dược thái 3 bông

Thược dược thái 3 bông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Lan phi điệp 10 tai

Lan phi điệp 10 tai

52.725₫ 55.500₫
-5%
Nhím biển dubai

Nhím biển dubai

24.225₫ 25.500₫
-5%
Thảo đường

Thảo đường

33.725₫ 35.500₫
-5%
Tulip cao su

Tulip cao su

14.250₫ 15.000₫
-5%
Sâu bướm 3 nhánh

Sâu bướm 3 nhánh

14.725₫ 15.500₫
-5%
Đào đông 12 nhánh

Đào đông 12 nhánh

47.500₫ 50.000₫
-5%
Hướng dương 3 bông

Hướng dương 3 bông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Cầu gai 10 bông

Cầu gai 10 bông

18.525₫ 19.500₫
-5%
Thủy tiên 2 bông 1 nụ

Thủy tiên 2 bông 1 nụ

12.825₫ 13.500₫
-5%
Cúc kim mỹ 3 bông

Cúc kim mỹ 3 bông

14.725₫ 15.500₫
-5%
Cúc pháo 6 bông

Cúc pháo 6 bông

33.725₫ 35.500₫
-5%
Cúc xù 3 bông

Cúc xù 3 bông

31.825₫ 33.500₫
-5%
Lan tường 3 bông 1 nụ

Lan tường 3 bông 1 nụ

27.075₫ 28.500₫
-5%
Phi yến kép

Phi yến kép

23.750₫ 25.000₫
-5%
Phi yến đơn

Phi yến đơn

18.525₫ 19.500₫
-5%
Mao lương 7 bông

Mao lương 7 bông

18.525₫ 19.500₫
-5%
Cụm hồng 9 bông

Cụm hồng 9 bông

73.625₫ 77.500₫
-5%
Mẫu đơn thái 3 bông

Mẫu đơn thái 3 bông

28.025₫ 29.500₫
-5%
Thược dược Dubai 3 bông

Thược dược Dubai 3 bông

28.025₫ 29.500₫
-5%
Cúc pháo 5 bông

Cúc pháo 5 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cúc họa mi 6 bông

Cúc họa mi 6 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Mao lương 3 bông 2 nụ

Mao lương 3 bông 2 nụ

33.155₫ 34.900₫
-5%
Cụm lá nho

Cụm lá nho

28.500₫ 30.000₫
-5%
Khế cảnh

Khế cảnh

28.975₫ 30.500₫
-5%
Đào tiên 8 quả

Đào tiên 8 quả

38.475₫ 40.500₫
-5%
Ngọc điệp 4 bông

Ngọc điệp 4 bông

19.475₫ 20.500₫
-5%
Cành lựu 7 nhánh

Cành lựu 7 nhánh

71.725₫ 75.500₫
-5%
Tú cầu pháp 3 nhánh

Tú cầu pháp 3 nhánh

42.750₫ 45.000₫
-5%
Cụm hồng kim cương 9 bông

Cụm hồng kim cương 9 bông

56.525₫ 59.500₫
-5%
Điệp tiên 4 bông

Điệp tiên 4 bông

26.505₫ 27.900₫
-5%
Mẫu đơn 4 bông dài 90cm

Mẫu đơn 4 bông dài 90cm

33.725₫ 35.500₫
-5%
Cúc kim nhật  3 bông

Cúc kim nhật 3 bông

28.405₫ 29.900₫
-5%
Hồng mẫu đơn 3 bông 2 nụ

Hồng mẫu đơn 3 bông 2 nụ

30.875₫ 32.500₫
-5%
Thược dược thái 3 bông lớn
-5%
Trà ohara

Trà ohara

36.575₫ 38.500₫
-5%
Ohara 3 bông 3 nụ

Ohara 3 bông 3 nụ

26.125₫ 27.500₫
-5%
Thược dược 7 bông

Thược dược 7 bông

29.925₫ 31.500₫
-5%
Hồng 9 bông F2

Hồng 9 bông F2

46.075₫ 48.500₫
-5%
Phăng chùm 6 bông

Phăng chùm 6 bông

28.025₫ 29.500₫
-5%
Cụm hồng xoăn F2

Cụm hồng xoăn F2

46.075₫ 48.500₫
-5%
Hồng mao lương 2 bông 2 nụ

Hồng mao lương 2 bông 2 nụ

32.775₫ 34.500₫
-5%
Thươc dược 3 bông

Thươc dược 3 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cành ly 3 bông

Cành ly 3 bông

25.175₫ 26.500₫
-5%
Hoa trúc

Hoa trúc

36.005₫ 37.900₫
-5%
Sao mai 6 nhánh

Sao mai 6 nhánh

30.875₫ 32.500₫
-5%
Hoa thủy tiên 4 bông

Hoa thủy tiên 4 bông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Thược dược dubai 3 bông 2 nụ
-5%
Hồng mẫu đơn 2 bông

Hồng mẫu đơn 2 bông

29.450₫ 31.000₫
-5%
Tiểu tú cầu 2 bông

Tiểu tú cầu 2 bông

33.725₫ 35.500₫
-5%
Hồng trà 2 bông 1 nụ

Hồng trà 2 bông 1 nụ

29.355₫ 30.900₫
-5%
Trúc điệp 3 nhánh

Trúc điệp 3 nhánh

38.475₫ 40.500₫
-5%
Trà 2 bông 1 nụ (cao cấp)

Trà 2 bông 1 nụ (cao cấp)

12.825₫ 13.500₫
-5%
Trà 2 bông 1 nụ (thường)

Trà 2 bông 1 nụ (thường)

12.825₫ 13.500₫
-5%
Cành đào 4 nhánh

Cành đào 4 nhánh

37.525₫ 39.500₫
-5%
Tiểu tú cầu 3 bông

Tiểu tú cầu 3 bông

43.225₫ 45.500₫
-5%
Trà leo 7 bông

Trà leo 7 bông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Mẫu đơn thái nhí 6 bông

Mẫu đơn thái nhí 6 bông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Cụm sen nhí

Cụm sen nhí

22.325₫ 23.500₫
-5%
Sương mù 4 nhánh lớn

Sương mù 4 nhánh lớn

30.875₫ 32.500₫
-5%
Thược dược royal 3 bông

Thược dược royal 3 bông

28.975₫ 30.500₫
-5%
Bằng lăng pháp 2 bông

Bằng lăng pháp 2 bông

35.625₫ 37.500₫
-5%
Trà pháp 7 bông

Trà pháp 7 bông

14.725₫ 15.500₫
-5%
Thược dược thái 3 bông

Thược dược thái 3 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Anh đào thái 4 nhánh

Anh đào thái 4 nhánh

19.855₫ 20.900₫
-5%
Mao lương 8 bông

Mao lương 8 bông

15.675₫ 16.500₫
-5%
Lan hồ điệp cao su 9 tai

Lan hồ điệp cao su 9 tai

56.525₫ 59.500₫
-5%
Thược dược royal 2 bông 1 nụ
-5%
Thược dược pháp 3 bông

Thược dược pháp 3 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Thược dược pháp 3 bông 2 nụ
-5%
Thược dược pháp 2 bông 1 nụ
-5%
Thược dược mỹ 3 bông

Thược dược mỹ 3 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cúc binh bông 3 bông

Cúc binh bông 3 bông

14.725₫ 15.500₫
-5%
Cúc xù dubai 2 bông

Cúc xù dubai 2 bông

14.725₫ 15.500₫
-5%
Cúc hàn 4 bông 2 nụ

Cúc hàn 4 bông 2 nụ

28.975₫ 30.500₫
-5%
Mẫu đơn pháp 4 bông

Mẫu đơn pháp 4 bông

38.475₫ 40.500₫
-5%
Tú cầu đơn 20cm

Tú cầu đơn 20cm

47.025₫ 49.500₫
-5%
Mẫu đơn thân xanh

Mẫu đơn thân xanh

26.125₫ 27.500₫
-5%
Cành baby lớn

Cành baby lớn

18.905₫ 19.900₫
-5%
Đào đông

Đào đông

56.525₫ 59.500₫
-5%
Hồng mẫu đơn 2 bông 1 nụ

Hồng mẫu đơn 2 bông 1 nụ

23.275₫ 24.500₫
-5%
Mẫu đơn royal 2 bông 1 nụ

Mẫu đơn royal 2 bông 1 nụ

33.725₫ 35.500₫
-5%
Tiểu tú cầu 5 bông

Tiểu tú cầu 5 bông

49.875₫ 52.500₫
-5%
Thược dược mỹ 6 bông

Thược dược mỹ 6 bông

28.025₫ 29.500₫
-5%
Trà tơ pháp 2 bông 1 nụ

Trà tơ pháp 2 bông 1 nụ

17.575₫ 18.500₫
-5%
Mẫu đơn 3 bông lớn

Mẫu đơn 3 bông lớn

38.000₫ 40.000₫
-5%
Cành lựu 4 quả

Cành lựu 4 quả

62.225₫ 65.500₫
-5%
Anh đào pháp 3 nhánh

Anh đào pháp 3 nhánh

24.225₫ 25.500₫
-5%
Hoa cánh bướm

Hoa cánh bướm

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cúc bỉ ngạn 3 bông

Cúc bỉ ngạn 3 bông

29.925₫ 31.500₫
-5%
Hồng mẫu đơn 3 bông

Hồng mẫu đơn 3 bông

36.575₫ 38.500₫
-5%
Mẫu đơn pháp 3 bông lớn

Mẫu đơn pháp 3 bông lớn

29.925₫ 31.500₫
-5%
Hồng ailen 4 bông 2 nụ

Hồng ailen 4 bông 2 nụ

47.025₫ 49.500₫
-5%
Peony pháp 2 bông 1 nụ

Peony pháp 2 bông 1 nụ

29.925₫ 31.500₫
-5%
Hồng royal 2 bông 1 nụ

Hồng royal 2 bông 1 nụ

33.725₫ 35.500₫
-5%
Thược dược roman 6 bông

Thược dược roman 6 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Đào đông 12 nhánh quả to

Đào đông 12 nhánh quả to

60.325₫ 63.500₫
-5%
Bông Lau

Bông Lau

9.025₫ 9.500₫
-5%
Cúc họa mi pháp 5 nhánh

Cúc họa mi pháp 5 nhánh

24.225₫ 25.500₫
-5%
Tú cầu đơn bông siêu to 35cm
-5%
Mắt ngọc 4 nhánh

Mắt ngọc 4 nhánh

40.375₫ 42.500₫
-5%
Trà lộc 4 bông 2 nụ

Trà lộc 4 bông 2 nụ

15.675₫ 16.500₫
-5%
Hồng nhung bông to

Hồng nhung bông to

19.855₫ 20.900₫
-5%
Cúc đại đóa

Cúc đại đóa

33.250₫ 35.000₫
-5%
Cúc pháp 6 bông

Cúc pháp 6 bông

33.725₫ 35.500₫
-5%
Mẫu đơn dubai

Mẫu đơn dubai

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cành hồng David 2 bông 1 nụ

Cành hồng David 2 bông 1 nụ

33.725₫ 35.500₫
-5%
Mẫu đơn leto

Mẫu đơn leto

14.725₫ 15.500₫
-5%
Cúc binh bông đơn

Cúc binh bông đơn

16.625₫ 17.500₫
-5%
Cúc mốc 5 nhánh

Cúc mốc 5 nhánh

23.275₫ 24.500₫
-5%
Lan tường pháp 2 bông 1 nụ

Lan tường pháp 2 bông 1 nụ

24.225₫ 25.500₫
-5%
Mẫu đơn phượng 10 bông

Mẫu đơn phượng 10 bông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Cụm tú cầu 6 bông

Cụm tú cầu 6 bông

43.225₫ 45.500₫
-5%
Hồng rouge 3 bông 2 nụ

Hồng rouge 3 bông 2 nụ

33.725₫ 35.500₫
-5%
Sen

Sen

57.000₫ 60.000₫
-5%
Cẩm chướng nhật

Cẩm chướng nhật

66.500₫ 70.000₫
-5%
Cúc mặt trời bông to

Cúc mặt trời bông to

24.225₫ 25.500₫
-5%
Mộc phù dung 2 bông 1 nụ

Mộc phù dung 2 bông 1 nụ

37.525₫ 39.500₫
-5%
Hồng paris 4 bông 2 nụ

Hồng paris 4 bông 2 nụ

37.525₫ 39.500₫
-5%
Mao lương royal

Mao lương royal

28.025₫ 29.500₫
-5%
Cành đào 5 nhánh

Cành đào 5 nhánh

34.675₫ 36.500₫
-5%
Cành sao thiên vũ

Cành sao thiên vũ

25.175₫ 26.500₫
-5%
Cúc họa mi 5 bông

Cúc họa mi 5 bông

14.725₫ 15.500₫
-5%
Cúc hàn 6 bông

Cúc hàn 6 bông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Cụm hồng pháp 5 bông

Cụm hồng pháp 5 bông

79.325₫ 83.500₫
-5%
Phi yến đơn dòng cao cấp

Phi yến đơn dòng cao cấp

33.725₫ 35.500₫
-5%
Cụm hồng kim cương 15 bông

Cụm hồng kim cương 15 bông

81.225₫ 85.500₫
-5%
Cụm thược dược royal

Cụm thược dược royal

66.025₫ 69.500₫
-5%
Hồng thái 2 bông 1 nụ

Hồng thái 2 bông 1 nụ

21.375₫ 22.500₫
-5%
Thược dược canada

Thược dược canada

23.275₫ 24.500₫
-5%
Hồng trà đơn

Hồng trà đơn

18.525₫ 19.500₫
-5%
Hồng ecuador 3 bông 1 nụ

Hồng ecuador 3 bông 1 nụ

85.975₫ 90.500₫
-5%
Hồng ecuador đơn bông to

Hồng ecuador đơn bông to

33.725₫ 35.500₫
-5%
Hồng paris nhí 5 bông

Hồng paris nhí 5 bông

33.725₫ 35.500₫

Quy định đổi trả

Đổi hàng miễn phí trong 07 ngày đầu nếu sản phẩm bị lỗi
Hàng đổi hoặc trả là hàng chưa sử dụng và còn nguyên vẹn

Khách hàng đồng nghiệp

Anh chị em đồng nghiệp làm nghề cưới hỏi, sự kiện, studio, phim trường được hưởng chế độ ưu đãi và hỗ trợ riêng biệt khi mua hàng tại Thu Vũ Art

Nhận tin khuyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi từ THU VŨ ART