HOA LỤA

HOA LỤA

-5%
Tuyết mai

Tuyết mai

57.000₫ 60.000₫
-5%
Cây đinh lăng 21 nhánh

Cây đinh lăng 21 nhánh

57.000₫ 60.000₫
-5%
Thược dược 4 bông siêu to

Thược dược 4 bông siêu to

38.000₫ 40.000₫
-5%
Cụm Dừa

Cụm Dừa

42.750₫ 45.000₫
-5%
Đuôi chồn 3 bông

Đuôi chồn 3 bông

18.525₫ 19.500₫
-5%
Lục bình pháp 2 bông

Lục bình pháp 2 bông

31.825₫ 33.500₫
-5%
Thược dược  5 bông

Thược dược 5 bông

26.125₫ 27.500₫
-5%
Cúc nhài 4 bông

Cúc nhài 4 bông

21.375₫ 22.500₫
-5%
Mẫu đơn gai 7 bông

Mẫu đơn gai 7 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Đuôi hổ 3 bông

Đuôi hổ 3 bông

18.525₫ 19.500₫
-5%
Thược dược nhí 7 bông

Thược dược nhí 7 bông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Thược dược roman 4 bông 2 nụ
-5%
Thược dược philip 2 bông 1 nụ
-5%
Peony mỹ 3 bông

Peony mỹ 3 bông

21.375₫ 22.500₫
-5%
Cúc nhài 6 bông

Cúc nhài 6 bông

38.000₫ 40.000₫
-5%
Peony sarah 2 bông 1 nụ

Peony sarah 2 bông 1 nụ

12.825₫ 13.500₫
-5%
Hồng paris 2 bông 1 nụ

Hồng paris 2 bông 1 nụ

28.975₫ 30.500₫
-5%
Sương mù 6 nhánh

Sương mù 6 nhánh

28.975₫ 30.500₫
-5%
Thược dược pháp 2 bông

Thược dược pháp 2 bông

30.875₫ 32.500₫
-5%
Trà pháp 3 bông 3 nụ

Trà pháp 3 bông 3 nụ

28.975₫ 30.500₫
-5%
Trà pháp 3 bông

Trà pháp 3 bông

28.025₫ 29.500₫
-5%
Hồng angel 4 bông 1 nụ

Hồng angel 4 bông 1 nụ

12.825₫ 13.500₫
-5%
Hồng baotou 4 bông 2 nụ

Hồng baotou 4 bông 2 nụ

39.425₫ 41.500₫
-5%
Hồng pháp 2 bông 2 nụ

Hồng pháp 2 bông 2 nụ

28.975₫ 30.500₫
-5%
Hồng rouge 2 bông 1 nụ

Hồng rouge 2 bông 1 nụ

20.425₫ 21.500₫
-5%
Mẫu đơn pháp 2 bông 1 nụ

Mẫu đơn pháp 2 bông 1 nụ

27.075₫ 28.500₫
-5%
Mẫu đơn pháp nhí 6 bông

Mẫu đơn pháp nhí 6 bông

14.725₫ 15.500₫
-5%
Mẫu đơn nhí 3 bông

Mẫu đơn nhí 3 bông

20.425₫ 21.500₫
-5%
Mẫu đơn nhí 5 bông

Mẫu đơn nhí 5 bông

12.825₫ 13.500₫
-5%
Mao lương 4 bông

Mao lương 4 bông

19.475₫ 20.500₫
-5%
Thược dược nữ hoàng 3 bông
-5%
Thược dược thái 3 bông

Thược dược thái 3 bông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Lan phi điệp 10 tai

Lan phi điệp 10 tai

52.725₫ 55.500₫
-5%
Nhím biển dubai

Nhím biển dubai

24.225₫ 25.500₫
-5%
Thảo đường

Thảo đường

33.725₫ 35.500₫
-5%
Tulip cao su

Tulip cao su

11.875₫ 12.500₫
-5%
Sâu bướm 3 nhánh

Sâu bướm 3 nhánh

14.725₫ 15.500₫
-5%
Đào đông 12 nhánh

Đào đông 12 nhánh

60.325₫ 63.500₫
-5%
Hướng dương 3 bông

Hướng dương 3 bông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Cầu gai 10 bông

Cầu gai 10 bông

18.525₫ 19.500₫
-5%
Thủy tiên 2 bông 1 nụ

Thủy tiên 2 bông 1 nụ

12.825₫ 13.500₫
-5%
Cúc kim mỹ 3 bông

Cúc kim mỹ 3 bông

14.725₫ 15.500₫
-5%
Cúc pháo 6 bông

Cúc pháo 6 bông

33.725₫ 35.500₫
-5%
Cúc xù 3 bông

Cúc xù 3 bông

31.825₫ 33.500₫
-5%
Lan tường 3 bông 1 nụ

Lan tường 3 bông 1 nụ

27.075₫ 28.500₫
-5%
Phi yến kép

Phi yến kép

21.375₫ 22.500₫
-5%
Phi yến đơn

Phi yến đơn

18.525₫ 19.500₫
-5%
Mao lương 7 bông

Mao lương 7 bông

18.525₫ 19.500₫
-5%
Cụm hồng 9 bông

Cụm hồng 9 bông

73.625₫ 77.500₫
-5%
Mẫu đơn thái 3 bông

Mẫu đơn thái 3 bông

28.025₫ 29.500₫
-5%
Thược dược Dubai 3 bông

Thược dược Dubai 3 bông

28.025₫ 29.500₫
-5%
Cúc pháo 5 bông

Cúc pháo 5 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cúc họa mi 6 bông

Cúc họa mi 6 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Mao lương 3 bông 2 nụ

Mao lương 3 bông 2 nụ

33.155₫ 34.900₫
-5%
Táo Gold 5 nhánh

Táo Gold 5 nhánh

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cụm dương xỉ pháp 9 nhánh

Cụm dương xỉ pháp 9 nhánh

33.725₫ 35.500₫
-5%
Lá Thau

Lá Thau

32.775₫ 34.500₫
-5%
Cụm baby hoa nở

Cụm baby hoa nở

18.525₫ 19.500₫
-5%
Cụm lá điểm

Cụm lá điểm

18.525₫ 19.500₫
-5%
Lá vạn niên thanh

Lá vạn niên thanh

33.725₫ 35.500₫
-5%
Dây lá nho

Dây lá nho

33.725₫ 35.500₫
-5%
Cụm lá ngâu điểm

Cụm lá ngâu điểm

11.875₫ 12.500₫
-5%
Cụm baby điểm

Cụm baby điểm

18.525₫ 19.500₫
-5%
Dây lá bạch đàn

Dây lá bạch đàn

52.725₫ 55.500₫
-5%
Rong biển 5 nhánh

Rong biển 5 nhánh

43.225₫ 45.500₫
-5%
Rêu flame mỹ

Rêu flame mỹ

32.775₫ 34.500₫
-5%
Cỏ kim pháp 5 nhánh

Cỏ kim pháp 5 nhánh

19.475₫ 20.500₫
-5%
Đinh lăng 5 nhánh

Đinh lăng 5 nhánh

17.575₫ 18.500₫
-5%
Đinh lăng pháp 5 nhánh

Đinh lăng pháp 5 nhánh

37.525₫ 39.500₫
-5%
Khế cảnh

Khế cảnh

28.975₫ 30.500₫
-5%
Đào tiên 8 quả

Đào tiên 8 quả

38.475₫ 40.500₫
-5%
San hô 3 nhánh

San hô 3 nhánh

18.525₫ 19.500₫
-5%
Cành milan

Cành milan

14.725₫ 15.500₫
-5%
Cành sồi

Cành sồi

18.525₫ 19.500₫
-5%
Bồ đề 4 nhánh

Bồ đề 4 nhánh

12.825₫ 13.500₫
-5%
San hô mỹ 3 nhánh

San hô mỹ 3 nhánh

17.575₫ 18.500₫
-5%
Cỏ thông

Cỏ thông

29.925₫ 31.500₫
-5%
Dây hoa lan

Dây hoa lan

12.825₫ 13.500₫
-5%
Lá lan

Lá lan

11.875₫ 12.500₫
-5%
Táo 3d điểm nhánh

Táo 3d điểm nhánh

18.525₫ 19.500₫
-5%
Cỏ kim 3 nhánh

Cỏ kim 3 nhánh

14.725₫ 15.500₫
-5%
Dương xỉ mỹ 5 nhánh

Dương xỉ mỹ 5 nhánh

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cụm dương xỉ thái 5 nhánh

Cụm dương xỉ thái 5 nhánh

28.405₫ 29.900₫
-5%
Dương xỉ thái 3 nhánh

Dương xỉ thái 3 nhánh

27.075₫ 28.500₫
-5%
Lá cần tây 3 nhánh

Lá cần tây 3 nhánh

20.425₫ 21.500₫
-5%
Cành sâm 3 nhánh

Cành sâm 3 nhánh

14.725₫ 15.500₫
-5%
Chanh đốm

Chanh đốm

18.525₫ 19.500₫
-5%
Táo hoàng đế 5 nhánh

Táo hoàng đế 5 nhánh

31.825₫ 33.500₫
-5%
Táo 3d 5 nhánh

Táo 3d 5 nhánh

29.925₫ 31.500₫
-5%
Táo tai voi 5 nhánh

Táo tai voi 5 nhánh

27.075₫ 28.500₫
-5%
Táo cao su 3 nhánh

Táo cao su 3 nhánh

24.225₫ 25.500₫
-5%
Bạch đàn 6 nhánh

Bạch đàn 6 nhánh

33.725₫ 35.500₫
-5%
Sen đá to

Sen đá to

24.225₫ 25.500₫
-5%
Phong nhật

Phong nhật

21.375₫ 22.500₫
-5%
Táo 3d 3 nhánh

Táo 3d 3 nhánh

24.225₫ 25.500₫
-5%
Táo 3d thái 5 nhánh

Táo 3d thái 5 nhánh

16.625₫ 17.500₫
-5%
Ngọc điệp 4 bông

Ngọc điệp 4 bông

19.475₫ 20.500₫
-5%
Xỉ batu 5 nhánh

Xỉ batu 5 nhánh

25.175₫ 26.500₫
-5%
Cành lựu 7 nhánh

Cành lựu 7 nhánh

71.725₫ 75.500₫
-5%
Cành đỗ quyên 6 nhánh

Cành đỗ quyên 6 nhánh

18.525₫ 19.500₫
-5%
Cỏ tiên nữ thái 5 nhánh

Cỏ tiên nữ thái 5 nhánh

20.425₫ 21.500₫
-5%
Tú cầu pháp 3 nhánh

Tú cầu pháp 3 nhánh

42.750₫ 45.000₫
-5%
Cụm hồng kim cương 9 bông

Cụm hồng kim cương 9 bông

56.525₫ 59.500₫
-5%
Điệp tiên 4 bông

Điệp tiên 4 bông

26.505₫ 27.900₫
-5%
Mẫu đơn 4 bông

Mẫu đơn 4 bông

33.725₫ 35.500₫
-5%
Cúc kim nhật  3 bông

Cúc kim nhật 3 bông

28.405₫ 29.900₫
-5%
Hồng mẫu đơn 3 bông 2 nụ

Hồng mẫu đơn 3 bông 2 nụ

30.875₫ 32.500₫
-5%
Thược dược thái 3 bông lớn
-5%
Trà ohara

Trà ohara

36.575₫ 38.500₫
-5%
Lá bạc cúc

Lá bạc cúc

29.925₫ 31.500₫
-5%
Dương xỉ pháp 3 nhánh

Dương xỉ pháp 3 nhánh

28.405₫ 29.900₫
-5%
Ohara 3 bông 3 nụ

Ohara 3 bông 3 nụ

26.125₫ 27.500₫
-5%
Thược dược 7 bông

Thược dược 7 bông

29.925₫ 31.500₫
-5%
Hồng 9 bông F2

Hồng 9 bông F2

46.075₫ 48.500₫
-5%
Phăng chùm 6 bông

Phăng chùm 6 bông

28.025₫ 29.500₫
-5%
Cụm hồng xoăn F2

Cụm hồng xoăn F2

46.075₫ 48.500₫
-5%
Hồng mao lương 2 bông 2 nụ

Hồng mao lương 2 bông 2 nụ

32.775₫ 34.500₫
-5%
Đinh lăng pháp 4 nhánh

Đinh lăng pháp 4 nhánh

29.925₫ 31.500₫
-5%
Thươc dược 3 bông

Thươc dược 3 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cành ly 3 bông

Cành ly 3 bông

25.175₫ 26.500₫
-5%
Hoa trúc

Hoa trúc

36.005₫ 37.900₫
-5%
Sao mai 6 nhánh

Sao mai 6 nhánh

30.875₫ 32.500₫
-5%
Hoa thủy tiên 4 bông

Hoa thủy tiên 4 bông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Thược dược dubai 3 bông 2 nụ
-5%
Cành ôliu

Cành ôliu

28.025₫ 29.500₫
-5%
Cụm nho 7 nhánh

Cụm nho 7 nhánh

36.575₫ 38.500₫
-5%
Hồng mẫu đơn 2 bông

Hồng mẫu đơn 2 bông

29.450₫ 31.000₫
-5%
Tiểu tú cầu 2 bông

Tiểu tú cầu 2 bông

33.725₫ 35.500₫
-5%
Hồng trà 2 bông 1 nụ

Hồng trà 2 bông 1 nụ

29.355₫ 30.900₫
-5%
Trúc điệp 3 nhánh

Trúc điệp 3 nhánh

38.475₫ 40.500₫
-5%
Nến Ly điện tử

Nến Ly điện tử

323.000₫ 340.000₫
-5%
Xúc xích mica gương

Xúc xích mica gương

9.975₫ 10.500₫
-5%
Chân nến pha lê 5 tay

Chân nến pha lê 5 tay

1.472.500₫ 1.550.000₫
-5%
Nến chân đế chảy giọt cao 28.5cm
-5%
Cuộn thép trang trí

Cuộn thép trang trí

266.000₫ 280.000₫
-5%
Tấm plant decor

Tấm plant decor

56.525₫ 59.500₫
-5%
Thả gương cứng 2 mặt

Thả gương cứng 2 mặt

12.825₫ 13.500₫
-5%
Chân cắm hoa trong suốt 39cm

Chân cắm hoa trong suốt 39cm

264.575₫ 278.500₫
-5%
Nến chân đế chảy giọt  cao 23.5cm
-5%
Nến điện tử vỏ sáp chảy đỏ cao 20cm
-5%
Nến điện đèn cầy (sét 3 cây)
-5%
Nến điện tử thả nước

Nến điện tử thả nước

19.950₫ 21.000₫
-5%
Nến điện D3,8H4,3

Nến điện D3,8H4,3

8.550₫ 9.000₫
-5%
Nến điện tử đường kính 4 cao 6cm
-5%
Nến điện tử 10 cm vỏ sáp trơn
-5%
Chân nến pha lê 9 tay

Chân nến pha lê 9 tay

3.372.500₫ 3.550.000₫
-5%
Pha lê giọt lệ

Pha lê giọt lệ

8.075₫ 8.500₫
-5%
Hạt pha lê bát giác 14mm

Hạt pha lê bát giác 14mm

361.000₫ 380.000₫
-5%
Móc inox14mm

Móc inox14mm

361.000₫ 380.000₫
-5%
Trà 2 bông 1 nụ (cao cấp)

Trà 2 bông 1 nụ (cao cấp)

12.825₫ 13.500₫
-5%
Trà 2 bông 1 nụ (thường)

Trà 2 bông 1 nụ (thường)

12.825₫ 13.500₫
-5%
Cành đào 4 nhánh

Cành đào 4 nhánh

37.525₫ 39.500₫
-5%
Tiểu tú cầu 3 bông

Tiểu tú cầu 3 bông

43.225₫ 45.500₫
-5%
Trà leo 7 bông

Trà leo 7 bông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Mẫu đơn thái nhí 6 bông

Mẫu đơn thái nhí 6 bông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Cụm sen nhí

Cụm sen nhí

22.325₫ 23.500₫
-5%
Sương mù 4 nhánh lớn

Sương mù 4 nhánh lớn

30.875₫ 32.500₫
-5%
Thược dược royal 3 bông

Thược dược royal 3 bông

28.975₫ 30.500₫
-5%
Bằng lăng pháp 2 bông

Bằng lăng pháp 2 bông

35.625₫ 37.500₫
-5%
Trà pháp 7 bông

Trà pháp 7 bông

14.725₫ 15.500₫
-5%
Thược dược thái 3 bông

Thược dược thái 3 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Anh đào thái 4 nhánh

Anh đào thái 4 nhánh

19.855₫ 20.900₫
-5%
Mao lương 8 bông

Mao lương 8 bông

15.675₫ 16.500₫
-5%
Lan hồ điệp cao su 9 tai

Lan hồ điệp cao su 9 tai

56.525₫ 59.500₫
-5%
Thược dược royal 2 bông 1 nụ
-5%
Thược dược pháp 3 bông

Thược dược pháp 3 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Thược dược pháp 3 bông 2 nụ
-5%
Thược dược pháp 2 bông 1 nụ
-5%
Thược dược mỹ 3 bông

Thược dược mỹ 3 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cúc binh bông 3 bông

Cúc binh bông 3 bông

14.725₫ 15.500₫
-5%
Cúc xù dubai 2 bông

Cúc xù dubai 2 bông

14.725₫ 15.500₫
-5%
Cúc hàn 4 bông 2 nụ

Cúc hàn 4 bông 2 nụ

28.975₫ 30.500₫
-5%
Lá diêu bông

Lá diêu bông

33.250₫ 35.000₫
-5%
Cụm bạch đàn 5 nhánh

Cụm bạch đàn 5 nhánh

28.025₫ 29.500₫
-5%
Mẫu đơn pháp 4 bông

Mẫu đơn pháp 4 bông

38.475₫ 40.500₫
-5%
Tú cầu đơn 20cm

Tú cầu đơn 20cm

47.025₫ 49.500₫
-5%
Mẫu đơn thân xanh

Mẫu đơn thân xanh

26.125₫ 27.500₫
-5%
Cành baby lớn

Cành baby lớn

18.905₫ 19.900₫
-5%
Đào đông

Đào đông

56.525₫ 59.500₫
-5%
Hồng mẫu đơn 2 bông 1 nụ

Hồng mẫu đơn 2 bông 1 nụ

23.275₫ 24.500₫
-5%
Mẫu đơn royal 2 bông 1 nụ

Mẫu đơn royal 2 bông 1 nụ

33.725₫ 35.500₫
-5%
Tiểu tú cầu 5 bông

Tiểu tú cầu 5 bông

49.875₫ 52.500₫
-5%
Thược dược mỹ 6 bông

Thược dược mỹ 6 bông

28.025₫ 29.500₫
-5%
Trà tơ pháp 2 bông 1 nụ

Trà tơ pháp 2 bông 1 nụ

17.575₫ 18.500₫
-5%
Mẫu đơn 3 bông lớn

Mẫu đơn 3 bông lớn

38.000₫ 40.000₫
-5%
Cành lựu 4 quả

Cành lựu 4 quả

62.225₫ 65.500₫
-5%
Anh đào pháp 3 nhánh

Anh đào pháp 3 nhánh

24.225₫ 25.500₫
-5%
Hoa cánh bướm

Hoa cánh bướm

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cúc bỉ ngạn 3 bông

Cúc bỉ ngạn 3 bông

29.925₫ 31.500₫
-5%
Hồng mẫu đơn 3 bông

Hồng mẫu đơn 3 bông

36.575₫ 38.500₫
-5%
Mẫu đơn pháp 3 bông lớn

Mẫu đơn pháp 3 bông lớn

29.925₫ 31.500₫
-5%
Hồng ailen 4 bông 2 nụ

Hồng ailen 4 bông 2 nụ

47.025₫ 49.500₫
-5%
Peony pháp 2 bông 1 nụ

Peony pháp 2 bông 1 nụ

29.925₫ 31.500₫
-5%
Hồng royal 2 bông 1 nụ

Hồng royal 2 bông 1 nụ

33.725₫ 35.500₫
-5%
Thược dược roman 6 bông

Thược dược roman 6 bông

24.225₫ 25.500₫
-5%
Đào đông 12 nhánh quả to

Đào đông 12 nhánh quả to

60.325₫ 63.500₫
-5%
Bông Lau

Bông Lau

9.025₫ 9.500₫
-5%
Cúc họa mi pháp 5 nhánh

Cúc họa mi pháp 5 nhánh

24.225₫ 25.500₫

Quy định đổi trả

Hỗ trợ đổi sản phẩm trong vòng 03 ngày trên toàn hệ thông

Khách hàng thân thiết

Chính sách khách hàng thân thiết của THU VŨ ART anh chị em làm sự kiện, cưới mặc định Giá sale, Giá sỉ bất kể số lượng

Nhận tin khuyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi từ THU VŨ ART