-5%
Lá Lan

Lá Lan

23.750₫ 25.000₫
-5%
Cành ngâu nhiều nhánh

Cành ngâu nhiều nhánh

47.500₫ 50.000₫
-5%
Cành ngâu 5 nhánh siêu dài

Cành ngâu 5 nhánh siêu dài

38.000₫ 40.000₫
-5%
Táo tai voi 5 nhánh

Táo tai voi 5 nhánh

47.500₫ 50.000₫
-5%
Thủy trúc 2 nhánh 130cm

Thủy trúc 2 nhánh 130cm

23.750₫ 25.000₫
-5%
Cỏ Tranh

Cỏ Tranh

57.000₫ 60.000₫
-5%
Lá lưỡi hổ 3 nhánh

Lá lưỡi hổ 3 nhánh

38.000₫ 40.000₫
-5%
Tùng lá kim 5 nhánh

Tùng lá kim 5 nhánh

42.750₫ 45.000₫
-5%
Hoa mai 6 nhánh

Hoa mai 6 nhánh

57.000₫ 60.000₫
-5%
Cụm lá dong

Cụm lá dong

28.500₫ 30.000₫
-5%
Cành vạn liên thanh

Cành vạn liên thanh

57.000₫ 60.000₫
-5%
Cành ngâu siêu to 3 nhánh

Cành ngâu siêu to 3 nhánh

43.225₫ 45.500₫
-5%
Cành lá rách 3 nhánh

Cành lá rách 3 nhánh

52.250₫ 55.000₫
-5%
Cụm nguyệt quế 7 nhánh

Cụm nguyệt quế 7 nhánh

242.250₫ 255.000₫
-5%
Táo cao su 5nhánh

Táo cao su 5nhánh

23.750₫ 25.000₫
-5%
Cỏ đồng vực 4 nhánh

Cỏ đồng vực 4 nhánh

33.250₫ 35.000₫
-5%
Cành lá tùng 3 nhánh

Cành lá tùng 3 nhánh

42.750₫ 45.000₫
-5%
Táo tai voi siêu to 3 nhánh

Táo tai voi siêu to 3 nhánh

42.750₫ 45.000₫
-5%
Cỏ thông 3 nhánh

Cỏ thông 3 nhánh

42.750₫ 45.000₫
-5%
Táo tai voi 2 nhánh

Táo tai voi 2 nhánh

38.000₫ 40.000₫
-5%
Cành lá khoai 3 nhanh

Cành lá khoai 3 nhanh

33.250₫ 35.000₫
-5%
Bông cỏ 3 nhánh

Bông cỏ 3 nhánh

38.000₫ 40.000₫
-5%
Cây đinh lăng 21 nhánh

Cây đinh lăng 21 nhánh

57.000₫ 60.000₫
-5%
Cụm Dừa

Cụm Dừa

42.750₫ 45.000₫
-5%
Táo Gold 5 nhánh

Táo Gold 5 nhánh

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cụm dương xỉ pháp 9 nhánh

Cụm dương xỉ pháp 9 nhánh

33.725₫ 35.500₫
-5%
Lá Thau

Lá Thau

32.775₫ 34.500₫
-5%
Cụm baby hoa nở

Cụm baby hoa nở

18.525₫ 19.500₫
-5%
Cụm lá điểm

Cụm lá điểm

18.525₫ 19.500₫
-5%
Lá vạn niên thanh

Lá vạn niên thanh

33.725₫ 35.500₫
-5%
Cụm lá ngâu điểm

Cụm lá ngâu điểm

11.875₫ 12.500₫
-5%
Cụm baby điểm

Cụm baby điểm

18.525₫ 19.500₫
-5%
Dây lá bạch đàn

Dây lá bạch đàn

99.750₫ 105.000₫
-5%
Rong biển 5 nhánh

Rong biển 5 nhánh

47.500₫ 50.000₫
-5%
Cụm liễu 9 nhánh

Cụm liễu 9 nhánh

38.475₫ 40.500₫
-5%
Rêu flame mỹ

Rêu flame mỹ

32.775₫ 34.500₫
-5%
Cỏ kim pháp 5 nhánh

Cỏ kim pháp 5 nhánh

19.475₫ 20.500₫
-5%
Đinh lăng 5 nhánh

Đinh lăng 5 nhánh

17.575₫ 18.500₫
-5%
Đinh lăng pháp 5 nhánh

Đinh lăng pháp 5 nhánh

37.525₫ 39.500₫
-5%
San hô 3 nhánh

San hô 3 nhánh

18.525₫ 19.500₫
-5%
Cành milan

Cành milan

14.725₫ 15.500₫
-5%
Cành sồi

Cành sồi

18.525₫ 19.500₫
-5%
Bồ đề 4 nhánh

Bồ đề 4 nhánh

12.825₫ 13.500₫
-5%
San hô mỹ 3 nhánh

San hô mỹ 3 nhánh

17.575₫ 18.500₫
-5%
Dây lá thạch lam dài 2m

Dây lá thạch lam dài 2m

114.000₫ 120.000₫
-5%
Dây hoa lan

Dây hoa lan

12.825₫ 13.500₫
-5%
Lá lan

Lá lan

11.875₫ 12.500₫
-5%
Táo 3d điểm nhánh

Táo 3d điểm nhánh

18.525₫ 19.500₫
-5%
Cỏ kim 3 nhánh

Cỏ kim 3 nhánh

14.725₫ 15.500₫
-5%
Dương xỉ mỹ 5 nhánh

Dương xỉ mỹ 5 nhánh

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cụm dương xỉ thái 5 nhánh

Cụm dương xỉ thái 5 nhánh

28.405₫ 29.900₫
-5%
Dương xỉ thái 3 nhánh

Dương xỉ thái 3 nhánh

27.075₫ 28.500₫
-5%
Dương xỉ dubai 3 nhánh

Dương xỉ dubai 3 nhánh

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cỏ tiên nữ 5 nhánh

Cỏ tiên nữ 5 nhánh

37.525₫ 39.500₫
-5%
Lá cần tây 3 nhánh

Lá cần tây 3 nhánh

20.425₫ 21.500₫
-5%
Cành sâm 3 nhánh

Cành sâm 3 nhánh

14.725₫ 15.500₫
-5%
Chanh đốm

Chanh đốm

18.525₫ 19.500₫
-5%
Táo hoàng đế 5 nhánh

Táo hoàng đế 5 nhánh

31.825₫ 33.500₫
-5%
Táo 3d 5 nhánh

Táo 3d 5 nhánh

29.925₫ 31.500₫
-5%
Táo tai voi 5 nhánh

Táo tai voi 5 nhánh

27.075₫ 28.500₫
-5%
Táo cao su 3 nhánh

Táo cao su 3 nhánh

24.225₫ 25.500₫
-5%
Bạch đàn 6 nhánh

Bạch đàn 6 nhánh

33.725₫ 35.500₫
-5%
Sen đá to

Sen đá to

24.225₫ 25.500₫
-5%
Phong nhật

Phong nhật

21.375₫ 22.500₫
-5%
Táo 3d 3 nhánh

Táo 3d 3 nhánh

24.225₫ 25.500₫
-5%
Táo 3d thái 5 nhánh

Táo 3d thái 5 nhánh

16.625₫ 17.500₫
-5%
Xỉ batu 5 nhánh

Xỉ batu 5 nhánh

25.175₫ 26.500₫
-5%
Cành đỗ quyên 6 nhánh

Cành đỗ quyên 6 nhánh

18.525₫ 19.500₫
-5%
Cỏ tiên nữ thái 5 nhánh

Cỏ tiên nữ thái 5 nhánh

20.425₫ 21.500₫
-5%
Lá bạc cúc

Lá bạc cúc

29.925₫ 31.500₫
-5%
Dương xỉ pháp 3 nhánh

Dương xỉ pháp 3 nhánh

28.405₫ 29.900₫
-5%
Đinh lăng pháp 4 nhánh

Đinh lăng pháp 4 nhánh

29.925₫ 31.500₫
-5%
Bạch đàn

Bạch đàn

33.725₫ 35.500₫
-5%
Cành ôliu

Cành ôliu

28.025₫ 29.500₫
-5%
Cành thạch lam 7 nhánh

Cành thạch lam 7 nhánh

33.725₫ 35.500₫
-5%
Lá diêu bông

Lá diêu bông

33.250₫ 35.000₫
-5%
Cụm bạch đàn 5 nhánh

Cụm bạch đàn 5 nhánh

28.025₫ 29.500₫
-5%
Cụm dương xỉ pháp 7 nhánh

Cụm dương xỉ pháp 7 nhánh

33.725₫ 35.500₫
-5%
Lá trà điểm

Lá trà điểm

42.750₫ 45.000₫
-5%
Oliu 10 nhánh

Oliu 10 nhánh

57.000₫ 60.000₫
-5%
Lá sen

Lá sen

33.725₫ 35.500₫
-5%
Đinh lăng thái 5 nhánh

Đinh lăng thái 5 nhánh

17.575₫ 18.500₫
-5%
Oliu nhật 5 nhánh

Oliu nhật 5 nhánh

26.125₫ 27.500₫
-5%
Dương xỉ 4 bông

Dương xỉ 4 bông

39.425₫ 41.500₫
-5%
Cỏ tiên nữ siêu to 5 nhánh

Cỏ tiên nữ siêu to 5 nhánh

42.275₫ 44.500₫
-5%
Dương xỉ pháp 3 nhánh to

Dương xỉ pháp 3 nhánh to

52.725₫ 55.500₫
-5%
Là bàng

Là bàng

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cành Sồi

Cành Sồi

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cụm diêu bông 5 nhánh

Cụm diêu bông 5 nhánh

28.025₫ 29.500₫
-5%
Lá trầu bà

Lá trầu bà

34.675₫ 36.500₫
-5%
Lá vông

Lá vông

27.075₫ 28.500₫
-5%
Cành măng tây

Cành măng tây

30.875₫ 32.500₫
-5%
Lá Mai hương

Lá Mai hương

32.775₫ 34.500₫
-5%
Cành ngâu 6 nhánh

Cành ngâu 6 nhánh

38.000₫ 40.000₫
-5%
Dương xỉ 22 nhánh

Dương xỉ 22 nhánh

80.750₫ 85.000₫
-5%
Dương xỉ 11 nhánh

Dương xỉ 11 nhánh

52.250₫ 55.000₫
-5%
Cụm dương xỉ nhí

Cụm dương xỉ nhí

33.725₫ 35.500₫
-5%
Cụm vạn tuế

Cụm vạn tuế

37.050₫ 39.000₫
-5%
Cụm xỉ kim

Cụm xỉ kim

65.075₫ 68.500₫
-5%
Cành lá bồ đề  3 nhánh

Cành lá bồ đề 3 nhánh

28.500₫ 30.000₫
-5%
Lá lộc vừng 3 nhánh

Lá lộc vừng 3 nhánh

28.500₫ 30.000₫
-5%
Táo cao su 5 nhánh

Táo cao su 5 nhánh

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cành dương xỉ 3 nhánh

Cành dương xỉ 3 nhánh

16.625₫ 17.500₫
-5%
Cành lá dâu 2 nhánh

Cành lá dâu 2 nhánh

23.275₫ 24.500₫
-5%
Lá Quỳnh

Lá Quỳnh

16.625₫ 17.500₫
-5%
Ngâu Tây 5 nhánh

Ngâu Tây 5 nhánh

27.075₫ 28.500₫
-5%
Táo tròn 3D 3 nhánh

Táo tròn 3D 3 nhánh

27.075₫ 28.500₫
-5%
Lá Dừa

Lá Dừa

16.625₫ 17.500₫
-5%
Lá cọ

Lá cọ

28.975₫ 30.500₫
-5%
Rủ mai hương

Rủ mai hương

24.225₫ 25.500₫
-5%
Cành salic

Cành salic

33.725₫ 35.500₫
-5%
Cành thông 5 nhánh

Cành thông 5 nhánh

28.975₫ 30.500₫
-5%
Cành San Hô 6 nhánh

Cành San Hô 6 nhánh

43.225₫ 45.500₫
-5%
Cành lá mua 5 nhánh

Cành lá mua 5 nhánh

33.250₫ 35.000₫
-5%
Cành lá Tùng

Cành lá Tùng

28.025₫ 29.500₫
-5%
Cụm lá điểm

Cụm lá điểm

19.475₫ 20.500₫
-5%
Mùi tây 3 nhánh VIP

Mùi tây 3 nhánh VIP

26.125₫ 27.500₫
-5%
Mùi ngò gai 5 nhánh

Mùi ngò gai 5 nhánh

28.025₫ 29.500₫
-5%
Cành thì là 3 nhánh

Cành thì là 3 nhánh

26.125₫ 27.500₫
-5%
Cành Nguyệt Quế

Cành Nguyệt Quế

38.475₫ 40.500₫
-5%
Cụm dương xỉ 14 nhánh

Cụm dương xỉ 14 nhánh

57.000₫ 60.000₫
-5%
Cành Sen Đá

Cành Sen Đá

38.000₫ 40.000₫
-5%
Lá Khoai

Lá Khoai

19.000₫ 20.000₫

Quy định đổi trả

Đổi hàng miễn phí trong 07 ngày đầu nếu sản phẩm bị lỗi
Hàng đổi hoặc trả là hàng chưa sử dụng và còn nguyên vẹn

Khách hàng đồng nghiệp

Anh chị em đồng nghiệp làm nghề cưới hỏi, sự kiện, studio, phim trường được hưởng chế độ ưu đãi và hỗ trợ riêng biệt khi mua hàng tại Thu Vũ Art

Nhận tin khuyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi từ THU VŨ ART