Các dòng hoa lụa nhập khẩu

Các dòng hoa lụa nhập khẩu

-6%
Bông dền rủ siêu dài 100cm

Bông dền rủ siêu dài 100cm

126.900₫ 135.000₫
-7%
Cụm hồng 24 bông

Cụm hồng 24 bông

93.000₫ 100.000₫
-6%
Tử đằng 3 nhánh dài

Tử đằng 3 nhánh dài

86.950₫ 92.500₫
-6%
Tử đằng

Tử đằng

85.070₫ 90.500₫
-7%
Hoa mộc lan

Hoa mộc lan

79.050₫ 85.000₫
-5%
Hồng ecuador 3 bông 1 nụ

Hồng ecuador 3 bông 1 nụ

76.000₫ 80.000₫
-5%
Cụm Peony 5 bông

Cụm Peony 5 bông

66.975₫ 70.500₫
-5%
Tú cầu đơn bông siêu to 35cm
-7%
Cụm hồng 9 bông

Cụm hồng 9 bông

65.100₫ 70.000₫
-6%
Cành lựu 7 quả

Cành lựu 7 quả

65.800₫ 70.000₫
-7%
Cụm hồng kim cương

Cụm hồng kim cương

62.217₫ 66.900₫
-7%
Cụm hồng pháp 7 bông

Cụm hồng pháp 7 bông

61.380₫ 66.000₫
-7%
Cụm Hồng thái 7 bông

Cụm Hồng thái 7 bông

60.450₫ 65.000₫
-7%
Cụm hồng kim cương 9 bông

Cụm hồng kim cương 9 bông

60.450₫ 65.000₫
-6%
Lan hồ điệp Vip 9 tai

Lan hồ điệp Vip 9 tai

61.100₫ 65.000₫
-6%
Lan Xoăn 9 tai VIP

Lan Xoăn 9 tai VIP

56.870₫ 60.500₫
-5%
Cụm tú cầu 5 bông 35cm

Cụm tú cầu 5 bông 35cm

57.000₫ 60.000₫
-7%
Cụm hồng david 7 bông

Cụm hồng david 7 bông

55.800₫ 60.000₫
-5%
Cụm tú cầu dubai 5 bông

Cụm tú cầu dubai 5 bông

53.105₫ 55.900₫
-5%
Cầu Lê siêu to VIP

Cầu Lê siêu to VIP

52.725₫ 55.500₫
-6%
Hoa giấy

Hoa giấy

52.170₫ 55.500₫
-6%
Râu rồng

Râu rồng

51.700₫ 55.000₫
-5%
Cụm Tú Cầu

Cụm Tú Cầu

51.775₫ 54.500₫
-5%
Cầu Lê đa sắc siêu to

Cầu Lê đa sắc siêu to

50.825₫ 53.500₫
-7%
Hồng ailen 4 bông 2 nụ

Hồng ailen 4 bông 2 nụ

48.825₫ 52.500₫
-5%
Pháo bông 3 bông

Pháo bông 3 bông

48.925₫ 51.500₫
-7%
Cẩm chướng nhật

Cẩm chướng nhật

47.895₫ 51.500₫
-6%
Tuyết mai

Tuyết mai

48.410₫ 51.500₫
-6%
Đào cổ VIP

Đào cổ VIP

48.410₫ 51.500₫
-6%
Phi yến đơn siêu to 120cm

Phi yến đơn siêu to 120cm

48.410₫ 51.500₫
-5%
Tú cầu siêu Vip

Tú cầu siêu Vip

47.975₫ 50.500₫
-7%
Trà ohara

Trà ohara

46.965₫ 50.500₫
-7%
Cụm hồng 7 bông

Cụm hồng 7 bông

46.500₫ 50.000₫
-6%
Lan phi điệp 10 tai

Lan phi điệp 10 tai

47.000₫ 50.000₫
-7%
Hoa mùi siêu to

Hoa mùi siêu to

46.500₫ 50.000₫
-7%
Hồng pháp 3 bông 2 nụ

Hồng pháp 3 bông 2 nụ

46.500₫ 50.000₫
-7%
Thiên Điểu

Thiên Điểu

45.570₫ 49.000₫
-5%
Cành mẫu đơn vip 5 bông

Cành mẫu đơn vip 5 bông

46.075₫ 48.500₫
-5%
Tú cầu bông dầy VIP

Tú cầu bông dầy VIP

46.075₫ 48.500₫
-5%
Mẫu đơn 3 bông lớn

Mẫu đơn 3 bông lớn

46.075₫ 48.500₫
-7%
Cành hồng David 2 bông 1 nụ

Cành hồng David 2 bông 1 nụ

44.547₫ 47.900₫
-7%
Hồng mẫu đơn 3 bông

Hồng mẫu đơn 3 bông

44.547₫ 47.900₫
-7%
Thược dược mỹ 6 bông

Thược dược mỹ 6 bông

44.175₫ 47.500₫
-7%
Cúc pháp 5 bông lớn

Cúc pháp 5 bông lớn

44.175₫ 47.500₫
-6%
Hoa đào

Hoa đào

44.650₫ 47.500₫
-6%
Hoa mai 6 nhánh

Hoa mai 6 nhánh

44.650₫ 47.500₫
-7%
Cúc pháp 6 bông

Cúc pháp 6 bông

43.245₫ 46.500₫
-7%
Cúc bỉ ngạn 3 bông

Cúc bỉ ngạn 3 bông

43.245₫ 46.500₫
-5%
Cầu lê

Cầu lê

43.225₫ 45.500₫
-6%
Cúc tua 3 nhánh

Cúc tua 3 nhánh

42.770₫ 45.500₫
-5%
Lục bình siêu to

Lục bình siêu to

42.750₫ 45.000₫
-5%
Tú cầu pháp 2 bông

Tú cầu pháp 2 bông

42.750₫ 45.000₫
-5%
Hồng mẫu đơn 5 bông

Hồng mẫu đơn 5 bông

42.750₫ 45.000₫
-5%
Tú cầu đơn 30cm

Tú cầu đơn 30cm

42.750₫ 45.000₫
-5%
Hồng ecuador đơn bông to

Hồng ecuador đơn bông to

42.750₫ 45.000₫
-9%
Hoa đuôi chồn 6 bông

Hoa đuôi chồn 6 bông

40.950₫ 45.000₫
-7%
Mao Lương 2 Bông 1 Nụ

Mao Lương 2 Bông 1 Nụ

41.850₫ 45.000₫
-7%
Cúc mẫu đơn 6 bông

Cúc mẫu đơn 6 bông

41.850₫ 45.000₫
-6%
Bông dền rủ

Bông dền rủ

42.300₫ 45.000₫
-6%
Lan hồ điệp cao su 9 tai

Lan hồ điệp cao su 9 tai

42.300₫ 45.000₫
-7%
Cành hồng 3 bông 4 nụ

Cành hồng 3 bông 4 nụ

41.850₫ 45.000₫
-6%
Dương xỉ 4 bông

Dương xỉ 4 bông

42.300₫ 45.000₫
-7%
Cành chi cúc 6 bông

Cành chi cúc 6 bông

40.920₫ 44.000₫
-7%
Cúc hàn 4 bông 2 nụ

Cúc hàn 4 bông 2 nụ

40.455₫ 43.500₫
-7%
Mao lương Vip 1 bông 1 nụ

Mao lương Vip 1 bông 1 nụ

39.990₫ 43.000₫
-5%
Tú cầu đơn 20cm dài 80cm

Tú cầu đơn 20cm dài 80cm

40.375₫ 42.500₫
-5%
Tú cầu đơn siêu dầy

Tú cầu đơn siêu dầy

40.375₫ 42.500₫
-5%
Tiểu tú cầu 3 bông

Tiểu tú cầu 3 bông

40.375₫ 42.500₫
-6%
Hoa lưu ly 2 nhánh

Hoa lưu ly 2 nhánh

39.950₫ 42.500₫
-6%
Thiên vũ siêu to

Thiên vũ siêu to

39.950₫ 42.500₫
-7%
Cành David 3 bông 2 nụ

Cành David 3 bông 2 nụ

39.060₫ 42.000₫
-7%
Hồng pari 2 bông 1nụ

Hồng pari 2 bông 1nụ

39.060₫ 42.000₫
-7%
Thược dược royal 2 bông 1 nụ
-6%
Hoa Lay Ơn 5 nhánh

Hoa Lay Ơn 5 nhánh

39.010₫ 41.500₫
-7%
Phù dung 4 bông

Phù dung 4 bông

38.130₫ 41.000₫
-5%
Thược dược đại 1 bông 1 nụ
-5%
Bằng lăng pháp 2 bông

Bằng lăng pháp 2 bông

38.855₫ 40.900₫
-6%
Anh đào cành to

Anh đào cành to

38.446₫ 40.900₫
-7%
Hồng pháp 2 bông 2 nụ

Hồng pháp 2 bông 2 nụ

37.665₫ 40.500₫
-6%
Đuôi chồn 3 bông

Đuôi chồn 3 bông

38.070₫ 40.500₫
-6%
Phi yến siêu to 130cm

Phi yến siêu to 130cm

38.070₫ 40.500₫
-6%
Trúc điệp 3 nhánh

Trúc điệp 3 nhánh

38.070₫ 40.500₫
-6%
Cúc chi 6 nhánh

Cúc chi 6 nhánh

38.070₫ 40.500₫
-5%
Tú cầu pháp 3 nhánh

Tú cầu pháp 3 nhánh

38.000₫ 40.000₫
-9%
Hoa sao 5 cánh

Hoa sao 5 cánh

36.400₫ 40.000₫
-9%
Hồng nhí 3 bông 2 nụ

Hồng nhí 3 bông 2 nụ

36.400₫ 40.000₫
-9%
Mao lương 3 bông 2 nụ

Mao lương 3 bông 2 nụ

36.400₫ 40.000₫
-7%
Hoa ly lửa 3 bông

Hoa ly lửa 3 bông

37.200₫ 40.000₫
-7%
Hoa huệ tây

Hoa huệ tây

37.200₫ 40.000₫
-7%
Hoa ly 3 bông 2 nụ

Hoa ly 3 bông 2 nụ

37.200₫ 40.000₫
-7%
Cành hồng 4 bông

Cành hồng 4 bông

37.200₫ 40.000₫
-7%
Hồng trứng 3 bông 1 nụ

Hồng trứng 3 bông 1 nụ

37.200₫ 40.000₫
-5%
Cành mẫu đơn 5 bông to

Cành mẫu đơn 5 bông to

38.000₫ 40.000₫
-5%
Mẫu đơn royal 2 bông 1 nụ

Mẫu đơn royal 2 bông 1 nụ

37.525₫ 39.500₫
-5%
Tiểu tú cầu 2 bông

Tiểu tú cầu 2 bông

37.525₫ 39.500₫
-9%
Salem Vip 4 nhánh

Salem Vip 4 nhánh

35.945₫ 39.500₫
-9%
Hoa Đinh Lăng 3 nhánh

Hoa Đinh Lăng 3 nhánh

35.945₫ 39.500₫
-7%
Hồng paris 2 bông 1 nụ

Hồng paris 2 bông 1 nụ

36.177₫ 38.900₫
-7%
Hồng mẫu đơn 4 bông

Hồng mẫu đơn 4 bông

35.340₫ 38.000₫
-7%
Cúc kim mỹ 6 bông

Cúc kim mỹ 6 bông

35.247₫ 37.900₫
-5%
Cầu gai siêu to

Cầu gai siêu to

35.625₫ 37.500₫
-5%
Môn Tây

Môn Tây

35.625₫ 37.500₫
-9%
Bông cỏ 3 nhánh

Bông cỏ 3 nhánh

34.125₫ 37.500₫
-7%
Hồng rouge 3 bông 2 nụ

Hồng rouge 3 bông 2 nụ

34.875₫ 37.500₫
-6%
Hoa trúc

Hoa trúc

35.250₫ 37.500₫
-6%
Sao mai 6 nhánh

Sao mai 6 nhánh

35.250₫ 37.500₫
-6%
Cành đào pháp 4 nhánh

Cành đào pháp 4 nhánh

35.250₫ 37.500₫
-9%
Cúc tây 5 nhánh

Cúc tây 5 nhánh

33.670₫ 37.000₫
-9%
Thược dược nhí 7 bông

Thược dược nhí 7 bông

33.670₫ 37.000₫
-7%
Hồng pari 3 bông

Hồng pari 3 bông

34.410₫ 37.000₫
-7%
Cành hồng 2 bông 1 nụ

Cành hồng 2 bông 1 nụ

34.410₫ 37.000₫
-7%
Thược dược thái 2 bông 1 nụ
-9%
Cúc pháp 3 bông 1 nụ

Cúc pháp 3 bông 1 nụ

33.579₫ 36.900₫
-9%
Đỗ quyên 5 nhánh

Đỗ quyên 5 nhánh

33.579₫ 36.900₫
-5%
Peony đơn

Peony đơn

34.675₫ 36.500₫
-5%
Peony pháp 2 bông 1 nụ

Peony pháp 2 bông 1 nụ

34.675₫ 36.500₫
-5%
Cúc đại đóa

Cúc đại đóa

34.675₫ 36.500₫
-7%
Cành hồng 2 bông 1 nụ

Cành hồng 2 bông 1 nụ

33.945₫ 36.500₫
-6%
Đuôi Chồn 5 nhánh

Đuôi Chồn 5 nhánh

34.310₫ 36.500₫
-5%
Hoa to 047

Hoa to 047

34.675₫ 36.500₫
-6%
Cúc ngọc lan 8 nhánh

Cúc ngọc lan 8 nhánh

34.310₫ 36.500₫
-6%
Cành đào 5 nhánh

Cành đào 5 nhánh

34.310₫ 36.500₫
-9%
Hồng paris nhí 5 bông

Hồng paris nhí 5 bông

32.760₫ 36.000₫
-7%
Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền

33.480₫ 36.000₫
-7%
Hồng pháp 2 bông lớn

Hồng pháp 2 bông lớn

33.480₫ 36.000₫
-7%
Cành Peony 2 bông 1nụ

Cành Peony 2 bông 1nụ

33.480₫ 36.000₫
-5%
Hồng Nhung Vip

Hồng Nhung Vip

33.725₫ 35.500₫
-5%
Tú cầu đơn bông 20cm

Tú cầu đơn bông 20cm

33.725₫ 35.500₫
-7%
Cúc thược dược 5 bông

Cúc thược dược 5 bông

33.015₫ 35.500₫
-7%
Hồng trà 2 bông 1 nụ

Hồng trà 2 bông 1 nụ

33.015₫ 35.500₫
-7%
Cúc xù 3 bông

Cúc xù 3 bông

33.015₫ 35.500₫
-6%
Hoa chuông 22 bông

Hoa chuông 22 bông

33.370₫ 35.500₫
-5%
Hồng mẫu đơn 2 bông

Hồng mẫu đơn 2 bông

33.250₫ 35.000₫
-5%
Cúc mặt trời bông to

Cúc mặt trời bông to

33.250₫ 35.000₫
-5%
Mẫu đơn pháp 2 bông 1 nụ

Mẫu đơn pháp 2 bông 1 nụ

33.250₫ 35.000₫
-5%
Mẫu đơn thái 3 bông

Mẫu đơn thái 3 bông

33.250₫ 35.000₫
-5%
Thược dược đại

Thược dược đại

33.250₫ 35.000₫
-5%
Cụm anh đào 5 bông

Cụm anh đào 5 bông

33.250₫ 35.000₫
-9%
Thược dược dubai 5 bông

Thược dược dubai 5 bông

31.850₫ 35.000₫
-9%
Hoa salem

Hoa salem

31.850₫ 35.000₫
-9%
Hoa linh lan 5 nhánh

Hoa linh lan 5 nhánh

31.850₫ 35.000₫
-9%
Cúc nhí 6 bông

Cúc nhí 6 bông

31.850₫ 35.000₫
-9%
Mao lương 7 bông nhí

Mao lương 7 bông nhí

31.850₫ 35.000₫
-9%
Cúc mốc 5 nhánh

Cúc mốc 5 nhánh

31.850₫ 35.000₫
-9%
Cúc họa mi pháp 5 nhánh

Cúc họa mi pháp 5 nhánh

31.850₫ 35.000₫
-9%
Cành baby lớn

Cành baby lớn

31.850₫ 35.000₫
-9%
Trà leo 7 bông

Trà leo 7 bông

31.850₫ 35.000₫
-7%
Hoa rum

Hoa rum

32.550₫ 35.000₫
-7%
Hồng pari 2 bông

Hồng pari 2 bông

32.550₫ 35.000₫
-7%
Hồng Pari 3 bông 1 nụ

Hồng Pari 3 bông 1 nụ

32.550₫ 35.000₫
-7%
Hồng mẫu đơn 3 bông 2 nụ

Hồng mẫu đơn 3 bông 2 nụ

32.550₫ 35.000₫
-7%
Điệp tiên 5 bông

Điệp tiên 5 bông

32.550₫ 35.000₫
-7%
Thược dược Dubai 3 bông

Thược dược Dubai 3 bông

32.550₫ 35.000₫
-7%
Nhím biển dubai

Nhím biển dubai

32.550₫ 35.000₫
-7%
Dược thược canada 3 bông

Dược thược canada 3 bông

32.550₫ 35.000₫
-7%
Hoa nhím biển

Hoa nhím biển

32.550₫ 35.000₫
-7%
Cành Hồng 3 bông

Cành Hồng 3 bông

32.550₫ 35.000₫
-7%
Mẫu đơn 4 bông dài 90cm

Mẫu đơn 4 bông dài 90cm

32.550₫ 35.000₫
-7%
Thược dược 4 bông siêu to

Thược dược 4 bông siêu to

32.550₫ 35.000₫
-7%
Hồng Nhung Vip

Hồng Nhung Vip

32.550₫ 35.000₫
-5%
Mẫu đơn 3 bông to

Mẫu đơn 3 bông to

33.250₫ 35.000₫
-5%
Mẫu đơn 2 bông to

Mẫu đơn 2 bông to

33.250₫ 35.000₫
-6%
Hoa Ngọc lan 6 nhánh

Hoa Ngọc lan 6 nhánh

32.430₫ 34.500₫
-7%
Cầu tròn 2 bông

Cầu tròn 2 bông

31.620₫ 34.000₫
-7%
Cúc mẫu đơn 4 bông

Cúc mẫu đơn 4 bông

31.620₫ 34.000₫
-7%
Hồng ohara 3 bông

Hồng ohara 3 bông

31.620₫ 34.000₫
-7%
Mẫu đơn thái nhí 6 bông

Mẫu đơn thái nhí 6 bông

31.527₫ 33.900₫
-5%
Cúc bông cầu

Cúc bông cầu

31.825₫ 33.500₫
-7%
Thược dược pháp 2 bông 1 nụ
-7%
Thược dược thái 3 bông lớn
-7%
Cúc kim nhật 3 bông lớn

Cúc kim nhật 3 bông lớn

30.690₫ 33.000₫
-7%
Cành Hồng pháp 3 bông

Cành Hồng pháp 3 bông

30.690₫ 33.000₫
-7%
Huệ tây thân xanh 3 nhánh

Huệ tây thân xanh 3 nhánh

30.690₫ 33.000₫
-7%
Hoa nhài 6 bông

Hoa nhài 6 bông

30.690₫ 33.000₫
-7%
Lan tường pháp 2 bông 1 nụ

Lan tường pháp 2 bông 1 nụ

30.690₫ 33.000₫
-7%
Mẫu đơn 5 bông

Mẫu đơn 5 bông

30.597₫ 32.900₫
-7%
Thược dược dubai 3 bông 2 nụ
-7%
Hoa thủy tiên 4 bông

Hoa thủy tiên 4 bông

30.597₫ 32.900₫
-5%
Cúc xù 3 bông lớn

Cúc xù 3 bông lớn

30.875₫ 32.500₫
-9%
Hoa đỗ quyên 5 nhánh

Hoa đỗ quyên 5 nhánh

29.575₫ 32.500₫
-9%
Hoa nhài 6 bông

Hoa nhài 6 bông

29.575₫ 32.500₫
-7%
Hồng mẫu đơn 2 bông 1 nụ

Hồng mẫu đơn 2 bông 1 nụ

30.225₫ 32.500₫
-7%
Thược dược philip 2 bông 1 nụ
-6%
Phi yến kép

Phi yến kép

30.550₫ 32.500₫
-9%
Nhung cúc 5 nhánh

Nhung cúc 5 nhánh

29.120₫ 32.000₫
-7%
Thược dược 3 bông

Thược dược 3 bông

29.760₫ 32.000₫
-7%
Hoa lan tường 5 bông

Hoa lan tường 5 bông

29.760₫ 32.000₫
-7%
Thược dược 4 bông

Thược dược 4 bông

29.760₫ 32.000₫
-6%
Lan vũ nữ

Lan vũ nữ

29.986₫ 31.900₫
-7%
Thược dược mỹ 3 bông

Thược dược mỹ 3 bông

29.295₫ 31.500₫
-7%
Thược dược  5 bông

Thược dược 5 bông

29.295₫ 31.500₫
-6%
Cành sao thiên vũ

Cành sao thiên vũ

29.610₫ 31.500₫
-7%
Hồng pháp 2 bông

Hồng pháp 2 bông

28.365₫ 30.500₫
-7%
Cành ly 3 bông

Cành ly 3 bông

28.365₫ 30.500₫
-7%
Hồng rouge 2 bông 1 nụ

Hồng rouge 2 bông 1 nụ

28.365₫ 30.500₫
-7%
Mẫu đơn nhí 3 bông

Mẫu đơn nhí 3 bông

28.365₫ 30.500₫
-7%
Hồng trà đơn

Hồng trà đơn

28.365₫ 30.500₫
-7%
Cúc binh bông đơn

Cúc binh bông đơn

28.365₫ 30.500₫
-6%
Anh đào thái 4 nhánh

Anh đào thái 4 nhánh

28.670₫ 30.500₫
-5%
Tú cầu tròn 2 bông

Tú cầu tròn 2 bông

28.500₫ 30.000₫

Quy định đổi trả

Đổi hàng miễn phí trong 07 ngày đầu nếu sản phẩm bị lỗi
Hàng đổi hoặc trả là hàng chưa sử dụng và còn nguyên vẹn

Khách hàng đồng nghiệp

Anh chị em đồng nghiệp làm nghề cưới hỏi, sự kiện, studio, phim trường được hưởng chế độ ưu đãi và hỗ trợ riêng biệt khi mua hàng tại Thu Vũ Art

Nhận tin khuyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi từ THU VŨ ART