Lá giả trang trí đám cưới

Lá giả trang trí đám cưới

-7%
Dây lá thạch lam dài 2m

Dây lá thạch lam dài 2m

94.395₫ 101.500₫
-4%
Cụm dương xỉ 17 nhánh

Cụm dương xỉ 17 nhánh

86.880₫ 90.500₫
-4%
Dương xỉ 22 nhánh

Dương xỉ 22 nhánh

84.960₫ 88.500₫
-7%
Dây lá bạch đàn

Dây lá bạch đàn

67.425₫ 72.500₫
-7%
Rủ danh 5 nhánh

Rủ danh 5 nhánh

60.450₫ 65.000₫
-8%
Oliu 10 nhánh

Oliu 10 nhánh

56.028₫ 60.900₫
-8%
Cành phát lộc

Cành phát lộc

55.660₫ 60.500₫
-8%
Cành lá trà 3 nhánh

Cành lá trà 3 nhánh

50.600₫ 55.000₫
-4%
Cụm dương xỉ 14 nhánh

Cụm dương xỉ 14 nhánh

50.784₫ 52.900₫
-4%
Cụm xỉ kim

Cụm xỉ kim

49.440₫ 51.500₫
-8%
Oliu nhật 5 nhánh

Oliu nhật 5 nhánh

45.908₫ 49.900₫
-8%
Cành vạn liên thanh

Cành vạn liên thanh

44.620₫ 48.500₫
-8%
Cành Oliu nhật 10 nhánh

Cành Oliu nhật 10 nhánh

44.620₫ 48.500₫
-7%
Rong biển 5 nhánh

Rong biển 5 nhánh

44.547₫ 47.900₫
-8%
Cành phi lao 3 nhánh

Cành phi lao 3 nhánh

43.700₫ 47.500₫
-7%
Lá Sen

Lá Sen

44.175₫ 47.500₫
-4%
Cỏ Tranh

Cỏ Tranh

45.600₫ 47.500₫
-7%
Cụm liễu 9 nhánh

Cụm liễu 9 nhánh

42.315₫ 45.500₫
-7%
Rủ rong 7 nhánh

Rủ rong 7 nhánh

41.850₫ 45.000₫
-8%
Cành salic

Cành salic

41.308₫ 44.900₫
-4%
Cụm vạn tuế

Cụm vạn tuế

43.104₫ 44.900₫
-8%
Cành ngâu 6 nhánh

Cành ngâu 6 nhánh

40.940₫ 44.500₫
-4%
Lá lưỡi hổ 3 nhánh

Lá lưỡi hổ 3 nhánh

42.720₫ 44.500₫
-8%
Lá cọ

Lá cọ

39.468₫ 42.900₫
-8%
Liễu Nhật 6 nhánh

Liễu Nhật 6 nhánh

39.468₫ 42.900₫
-8%
Cành lá rách 3 nhánh

Cành lá rách 3 nhánh

39.468₫ 42.900₫
-8%
Cỏ tiên nữ 5 nhánh

Cỏ tiên nữ 5 nhánh

39.100₫ 42.500₫
-8%
Táo tai voi siêu to 3 nhánh

Táo tai voi siêu to 3 nhánh

39.100₫ 42.500₫
-8%
Táo tròn 3D 3 nhánh

Táo tròn 3D 3 nhánh

38.548₫ 41.900₫
-8%
Cành tre 5 nhánh

Cành tre 5 nhánh

38.548₫ 41.900₫
-4%
Cụm nho 7 nhánh

Cụm nho 7 nhánh

40.224₫ 41.900₫
-4%
Cụm dương xỉ nhí

Cụm dương xỉ nhí

39.840₫ 41.500₫
-8%
Cành lá mua 5 nhánh

Cành lá mua 5 nhánh

38.180₫ 41.500₫
-8%
Táo 3D 5 nhánh

Táo 3D 5 nhánh

37.628₫ 40.900₫
-8%
Tùng lá kim 5 nhánh

Tùng lá kim 5 nhánh

37.628₫ 40.900₫
-8%
Cành tên lửa 6 nhánh

Cành tên lửa 6 nhánh

37.260₫ 40.500₫
-4%
Cụm Dừa

Cụm Dừa

38.880₫ 40.500₫
-7%
Râu rồng

Râu rồng

37.107₫ 39.900₫
-8%
Cành ngâu nhiều nhánh

Cành ngâu nhiều nhánh

36.340₫ 39.500₫
-8%
Lá Mai Hương

Lá Mai Hương

36.340₫ 39.500₫
-8%
Cành ngâu siêu to 3 nhánh

Cành ngâu siêu to 3 nhánh

35.788₫ 38.900₫
-8%
Cành lá dâu 2 nhánh

Cành lá dâu 2 nhánh

35.420₫ 38.500₫
-8%
Cành thạch lam 7 nhánh

Cành thạch lam 7 nhánh

35.420₫ 38.500₫
-8%
Cành lá nhỏ 3 nhánh

Cành lá nhỏ 3 nhánh

35.420₫ 38.500₫
-8%
Táo tai voi 5 nhánh siêu to

Táo tai voi 5 nhánh siêu to

35.420₫ 38.500₫
-8%
Cành San Hô 6 nhánh

Cành San Hô 6 nhánh

34.868₫ 37.900₫
-7%
Rủ mai hương

Rủ mai hương

35.247₫ 37.900₫
-8%
Lá Thau

Lá Thau

34.500₫ 37.500₫
-8%
Cành Nguyệt Quế

Cành Nguyệt Quế

34.500₫ 37.500₫
-8%
Cành lá tùng 3 nhánh

Cành lá tùng 3 nhánh

34.500₫ 37.500₫
-8%
Lá trầu bà

Lá trầu bà

34.500₫ 37.500₫
-8%
Cành lá nho 3 nhánh VIP

Cành lá nho 3 nhánh VIP

34.500₫ 37.500₫
-8%
Cánh lá duối 5 nhánh

Cánh lá duối 5 nhánh

34.500₫ 37.500₫
-8%
Bạch đàn

Bạch đàn

33.580₫ 36.500₫
-8%
Bạch đàn 6 nhánh

Bạch đàn 6 nhánh

33.580₫ 36.500₫
-8%
Táo tai voi 2 nhánh

Táo tai voi 2 nhánh

33.580₫ 36.500₫
-8%
Cỏ thông 3 nhánh

Cỏ thông 3 nhánh

33.580₫ 36.500₫
-8%
Cành lá khoai 5 nhánh

Cành lá khoai 5 nhánh

33.580₫ 36.500₫
-8%
Sương mù 6 nhánh

Sương mù 6 nhánh

33.580₫ 36.500₫
-8%
Dương xỉ dubai 3 nhánh

Dương xỉ dubai 3 nhánh

33.028₫ 35.900₫
-8%
Cành Sen Đá

Cành Sen Đá

33.028₫ 35.900₫
-8%
Cỏ đồng vực 4 nhánh

Cỏ đồng vực 4 nhánh

32.660₫ 35.500₫
-8%
Cành măng tây

Cành măng tây

32.660₫ 35.500₫
-8%
Cành thì là 3 nhánh

Cành thì là 3 nhánh

32.200₫ 35.000₫
-8%
Cành lá thạch lam 2 nhánh

Cành lá thạch lam 2 nhánh

32.200₫ 35.000₫
-8%
Cành lá Tùng

Cành lá Tùng

32.108₫ 34.900₫
-8%
Cành thông 5 nhánh

Cành thông 5 nhánh

32.108₫ 34.900₫
-4%
Cụm Táo 16 nhánh

Cụm Táo 16 nhánh

33.504₫ 34.900₫
-4%
Cụm diêu bông 5 nhánh

Cụm diêu bông 5 nhánh

33.504₫ 34.900₫
-8%
Cỏ lan chi

Cỏ lan chi

32.108₫ 34.900₫
-8%
Lá diêu bông

Lá diêu bông

31.740₫ 34.500₫
-8%
Lá bạc cúc

Lá bạc cúc

31.740₫ 34.500₫
-8%
Dương xỉ pháp 3 nhánh

Dương xỉ pháp 3 nhánh

31.740₫ 34.500₫
-8%
Cành ngâu 5 nhánh siêu dài

Cành ngâu 5 nhánh siêu dài

31.740₫ 34.500₫
-8%
Mùi ngò gai 5 nhánh

Mùi ngò gai 5 nhánh

31.740₫ 34.500₫
-8%
Cành ôliu

Cành ôliu

30.820₫ 33.500₫
-8%
Táo cao su 3 nhánh

Táo cao su 3 nhánh

30.820₫ 33.500₫
-8%
Cành Lá Khoai 3 Nhánh

Cành Lá Khoai 3 Nhánh

30.820₫ 33.500₫
-8%
Thủy trúc 2 nhánh 130cm

Thủy trúc 2 nhánh 130cm

30.820₫ 33.500₫
-8%
Táo cao su 5 nhánh

Táo cao su 5 nhánh

30.820₫ 33.500₫
-8%
Tai voi lá nhỏ

Tai voi lá nhỏ

30.820₫ 33.500₫
-8%
Sương mù 4 nhánh lớn

Sương mù 4 nhánh lớn

30.268₫ 32.900₫
-8%
Mùi tây 3 nhánh VIP

Mùi tây 3 nhánh VIP

30.268₫ 32.900₫
-8%
Mùi tây 4 nhánh

Mùi tây 4 nhánh

30.268₫ 32.900₫
-8%
Cỏ tiên nữ thái 5 nhánh

Cỏ tiên nữ thái 5 nhánh

29.900₫ 32.500₫
-8%
Táo Gold 5 nhánh

Táo Gold 5 nhánh

29.900₫ 32.500₫
-8%
Cành lá móc 3 nhánh

Cành lá móc 3 nhánh

29.900₫ 32.500₫
-8%
San hô 3 nhánh

San hô 3 nhánh

29.348₫ 31.900₫
-8%
Xỉ batu 5 nhánh

Xỉ batu 5 nhánh

28.980₫ 31.500₫
-8%
Táo tai voi 5 nhánh

Táo tai voi 5 nhánh

28.980₫ 31.500₫
-8%
Cành dương xỉ 3 nhánh

Cành dương xỉ 3 nhánh

28.980₫ 31.500₫
-8%
Lá Dừa

Lá Dừa

28.060₫ 30.500₫
-8%
Lá đu đủ 3 nhánh

Lá đu đủ 3 nhánh

28.060₫ 30.500₫
-8%
Lá Quỳnh

Lá Quỳnh

28.060₫ 30.500₫
-8%
Lá lộc vừng 3 nhánh

Lá lộc vừng 3 nhánh

28.060₫ 30.500₫
-8%
Cành lá bồ đề 3 nhánh

Cành lá bồ đề 3 nhánh

28.060₫ 30.500₫
-8%
Cành măng đá 5 nhánh

Cành măng đá 5 nhánh

28.060₫ 30.500₫
-8%
Cành lá nho 3 nhánh

Cành lá nho 3 nhánh

28.060₫ 30.500₫
-4%
Cụm dương xỉ thái 5 nhánh

Cụm dương xỉ thái 5 nhánh

29.280₫ 30.500₫
-4%
Cụm nguyệt quế 7 nhánh

Cụm nguyệt quế 7 nhánh

28.704₫ 29.900₫
-4%
Lá Lan

Lá Lan

28.320₫ 29.500₫
-8%
Lá bàng

Lá bàng

27.140₫ 29.500₫
-8%
Dương xỉ mỹ 5 nhánh

Dương xỉ mỹ 5 nhánh

26.220₫ 28.500₫
-4%
Cụm lá đại lộc

Cụm lá đại lộc

27.360₫ 28.500₫
-4%
Cụm ngâu

Cụm ngâu

27.360₫ 28.500₫
-4%
Cụm tre

Cụm tre

27.360₫ 28.500₫
-8%
Lá Dong

Lá Dong

25.300₫ 27.500₫
-4%
Cụm táo 7 nhánh

Cụm táo 7 nhánh

26.400₫ 27.500₫
-4%
Cụm tùng

Cụm tùng

26.400₫ 27.500₫
-4%
Cụm Mai Hương

Cụm Mai Hương

26.400₫ 27.500₫
-4%
Cụm lá mạ

Cụm lá mạ

25.824₫ 26.900₫
-4%
Cụm lá lúa

Cụm lá lúa

25.824₫ 26.900₫
-8%
Lá Khoai Môn

Lá Khoai Môn

23.460₫ 25.500₫
-8%
Lá Khoai

Lá Khoai

20.700₫ 22.500₫
Cành lá dài 004

Cành lá dài 004

Liên hệ
Lá ngắn 047

Lá ngắn 047

Liên hệ
Lá ngắn

Lá ngắn

Liên hệ

Quy định đổi trả

Đổi hàng miễn phí trong 07 ngày đầu nếu sản phẩm bị lỗi
Hàng đổi hoặc trả là hàng chưa sử dụng và còn nguyên vẹn

Khách hàng đồng nghiệp

Anh chị em đồng nghiệp làm nghề cưới hỏi, sự kiện, studio, phim trường được hưởng chế độ ưu đãi và hỗ trợ riêng biệt khi mua hàng tại Thu Vũ Art

Nhận tin khuyến mãi

Đăng ký nhận tin khuyến mãi từ THU VŨ ART